Liite:Verbitaivutus/suomi/vuonia

Vartalot
vokaalivartalo vuoni-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuonin en vuoni minä olen vuoninut en ole vuoninut
sinä vuonit et vuoni sinä olet vuoninut et ole vuoninut
hän vuonii ei vuoni hän on vuoninut ei ole vuoninut
me vuonimme emme vuoni me olemme vuonineet emme ole vuonineet
te
Te
vuonitte
-"-
ette vuoni
-"-
te
Te
olette vuonineet
olette vuoninut
ette ole vuonineet
ette ole vuoninut
he vuonivat eivät vuoni he ovat vuonineet eivät ole vuonineet
passiivi vuonitaan ei vuonita passiivi on vuonittu ei ole vuonittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuonin en vuoninut minä olin vuoninut en ollut vuoninut
sinä vuonit et vuoninut sinä olit vuoninut et ollut vuoninut
hän vuoni ei vuoninut hän oli vuoninut ei ollut vuoninut
me vuonimme emme vuonineet me olimme vuonineet emme olleet vuonineet
te
Te
vuonitte
-"-
ette vuonineet
ette vuoninut
te
Te
olitte vuonineet
olitte vuoninut
ette olleet vuonineet
ette olleet vuoninut
he vuonivat eivät vuonineet he olivat vuonineet eivät olleet vuonineet
passiivi vuonittiin ei vuonittu passiivi oli vuonittu ei ollut vuonittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuonisin en vuonisi minä olisin vuoninut en olisi vuoninut
sinä vuonisit et vuonisi sinä olisit vuoninut et olisi vuoninut
hän vuonisi ei vuonisi hän olisi vuoninut ei olisi vuoninut
me vuonisimme emme vuonisi me olisimme vuonineet emme olisi vuonineet
te
Te
vuonisitte
-"-
ette vuonisi
-"-
te
Te
olisitte vuonineet
olisitte vuoninut
ette olisi vuonineet
ette olisi vuoninut
he vuonisivat eivät vuonisi he olisivat vuonineet eivät olisi vuonineet
passiivi vuonittaisiin ei vuonittaisi passiivi olisi vuonittu ei olisi vuonittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vuoninen en vuonine minä lienen vuoninut en liene vuoninut
sinä vuoninet et vuonine sinä lienet vuoninut et liene vuoninut
hän vuoninee ei vuonine hän lienee vuoninut ei liene vuoninut
me vuoninemme emme vuonine me lienemme vuonineet emme liene vuonineet
te
Te
vuoninette
-"-
ette vuonine
-"-
te
Te
lienette vuonineet
lienette vuoninut
ette liene vuonineet
ette liene vuoninut
he vuoninevat eivät vuonine he lienevät vuonineet eivät liene vuonineet
passiivi vuonittaneen ei vuonittane passiivi lienee vuonittu ei liene vuonittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vuoni älä vuoni sinä
hän vuonikoon älköön vuoniko hän olkoon vuoninut älköön olko vuoninut
me vuonikaamme älkäämme vuoniko me
te
Te
vuonikaa
-"-
älkää vuoniko
-"-
te
Te
he vuonikoot älkööt vuoniko he olkoot vuonineet älkööt olko vuonineet
passiivi vuonittakoon älköön vuonittako passiivi olkoon vuonittu älköön olko vuonittu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vuonia preesens vuoniva vuonittava
pitkä 1. vuoniakseen1 perfekti vuoninut vuonittu
2. inessiivi vuoniessa2 vuonittaessa agentti vuonima4
instruktiivi vuonien kielteinen agentti vuonimaton
3. inessiivi vuonimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vuonimasta
illatiivi vuonimaan
adessiivi vuonimalla
abessiivi vuonimatta
instruktiivi vuoniman vuonittaman
4. vuoniminen
5 vuonimaisillaan3