Liite:Verbitaivutus/suomi/yhdistää

Vartalot
vokaalivartalo yhdistä-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä yhdistän en yhdistä minä olen yhdistänyt en ole yhdistänyt
sinä yhdistät et yhdistä sinä olet yhdistänyt et ole yhdistänyt
hän yhdistää ei yhdistä hän on yhdistänyt ei ole yhdistänyt
me yhdistämme emme yhdistä me olemme yhdistäneet emme ole yhdistäneet
te
Te
yhdistätte
-"-
ette yhdistä
-"-
te
Te
olette yhdistäneet
olette yhdistänyt
ette ole yhdistäneet
ette ole yhdistänyt
he yhdistävät eivät yhdistä he ovat yhdistäneet eivät ole yhdistäneet
passiivi yhdistetään ei yhdistetä passiivi on yhdistetty ei ole yhdistetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä yhdistin en yhdistänyt minä olin yhdistänyt en ollut yhdistänyt
sinä yhdistit et yhdistänyt sinä olit yhdistänyt et ollut yhdistänyt
hän yhdisti ei yhdistänyt hän oli yhdistänyt ei ollut yhdistänyt
me yhdistimme emme yhdistäneet me olimme yhdistäneet emme olleet yhdistäneet
te
Te
yhdistitte
-"-
ette yhdistäneet
ette yhdistänyt
te
Te
olitte yhdistäneet
olitte yhdistänyt
ette olleet yhdistäneet
ette olleet yhdistänyt
he yhdistivät eivät yhdistäneet he olivat yhdistäneet eivät olleet yhdistäneet
passiivi yhdistettiin ei yhdistetty passiivi oli yhdistetty ei ollut yhdistetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä yhdistäisin en yhdistäisi minä olisin yhdistänyt en olisi yhdistänyt
sinä yhdistäisit et yhdistäisi sinä olisit yhdistänyt et olisi yhdistänyt
hän yhdistäisi ei yhdistäisi hän olisi yhdistänyt ei olisi yhdistänyt
me yhdistäisimme emme yhdistäisi me olisimme yhdistäneet emme olisi yhdistäneet
te
Te
yhdistäisitte
-"-
ette yhdistäisi
-"-
te
Te
olisitte yhdistäneet
olisitte yhdistänyt
ette olisi yhdistäneet
ette olisi yhdistänyt
he yhdistäisivät eivät yhdistäisi he olisivat yhdistäneet eivät olisi yhdistäneet
passiivi yhdistettäisiin ei yhdistettäisi passiivi olisi yhdistetty ei olisi yhdistetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä yhdistänen en yhdistäne minä lienen yhdistänyt en liene yhdistänyt
sinä yhdistänet et yhdistäne sinä lienet yhdistänyt et liene yhdistänyt
hän yhdistänee ei yhdistäne hän lienee yhdistänyt ei liene yhdistänyt
me yhdistänemme emme yhdistäne me lienemme yhdistäneet emme liene yhdistäneet
te
Te
yhdistänette
-"-
ette yhdistäne
-"-
te
Te
lienette yhdistäneet
lienette yhdistänyt
ette liene yhdistäneet
ette liene yhdistänyt
he yhdistänevät eivät yhdistäne he lienevät yhdistäneet eivät liene yhdistäneet
passiivi yhdistettäneen ei yhdistettäne passiivi lienee yhdistetty ei liene yhdistetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä yhdistä älä yhdistä sinä
hän yhdistäköön älköön yhdistäkö hän olkoon yhdistänyt älköön olko yhdistänyt
me yhdistäkäämme älkäämme yhdistäkö me
te
Te
yhdistäkää
-"-
älkää yhdistäkö
-"-
te
Te
he yhdistäkööt älkööt yhdistäkö he olkoot yhdistäneet älkööt olko yhdistäneet
passiivi yhdistettäköön älköön yhdistettäkö passiivi olkoon yhdistetty älköön olko yhdistetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. yhdistää preesens yhdistävä yhdistettävä
pitkä 1. yhdistääkseen1 perfekti yhdistänyt yhdistetty
2. inessiivi yhdistäessä2 yhdistettäessä agentti yhdistämä4
instruktiivi yhdistäen kielteinen agentti yhdistämätön
3. inessiivi yhdistämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi yhdistämästä
illatiivi yhdistämään
adessiivi yhdistämällä
abessiivi yhdistämättä
instruktiivi yhdistämän yhdistettämän
4. nominatiivi yhdistäminen
partitiivi yhdistämistä
5 yhdistämäisillään3