Liite:Verbitaivutus/suomi/ylentää

Vartalot
vokaalivartalo {{{vart.vok}}}
heikko vokaalivartalo {{{vart.heik}}}
vahva vokaalivartalo {{{vart.vah}}}
konsonanttivartalo {{{vart.kons}}}

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ylennän en ylennä minä olen ylentänyt en ole ylentänyt
sinä ylennät et ylennä sinä olet ylentänyt et ole ylentänyt
hän ylentää ei ylennä hän on ylentänyt ei ole ylentänyt
me ylennämme emme ylennä me olemme ylentäneet emme ole ylentäneet
te
Te
ylennätte
-"-
ette ylennä
-"-
te
Te
olette ylentäneet
olette ylentänyt
ette ole ylentäneet
ette ole ylentänyt
he ylentävät eivät ylennä he ovat ylentäneet eivät ole ylentäneet
passiivi ylennetään ei ylennetä passiivi on ylennetty ei ole ylennetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ylensin en ylentänyt minä olin ylentänyt en ollut ylentänyt
sinä ylensit et ylentänyt sinä olit ylentänyt et ollut ylentänyt
hän ylensi ei ylentänyt hän oli ylentänyt ei ollut ylentänyt
me ylensimme emme ylentäneet me olimme ylentäneet emme olleet ylentäneet
te
Te
ylensitte
-"-
ette ylentäneet
ette ylentänyt
te
Te
olitte ylentäneet
olitte ylentänyt
ette olleet ylentäneet
ette olleet ylentänyt
he ylensivät eivät ylentäneet he olivat ylentäneet eivät olleet ylentäneet
passiivi ylennettiin ei ylennetty passiivi oli ylennetty ei ollut ylennetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ylentäisin en ylentäisi minä olisin ylentänyt en olisi ylentänyt
sinä ylentäisit et ylentäisi sinä olisit ylentänyt et olisi ylentänyt
hän ylentäisi ei ylentäisi hän olisi ylentänyt ei olisi ylentänyt
me ylentäisimme emme ylentäisi me olisimme ylentäneet emme olisi ylentäneet
te
Te
ylentäisitte
-"-
ette ylentäisi
-"-
te
Te
olisitte ylentäneet
olisitte ylentänyt
ette olisi ylentäneet
ette olisi ylentänyt
he ylentäisivät eivät ylentäisi he olisivat ylentäneet eivät olisi ylentäneet
passiivi ylennettäisiin ei ylennettäisi passiivi olisi ylennetty ei olisi ylennetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ylentänen en ylentäne minä lienen ylentänyt en liene ylentänyt
sinä ylentänet et ylentäne sinä lienet ylentänyt et liene ylentänyt
hän ylentänee ei ylentäne hän lienee ylentänyt ei liene ylentänyt
me ylentänemme emme ylentäne me lienemme ylentäneet emme liene ylentäneet
te
Te
ylentänette
-"-
ette ylentäne
-"-
te
Te
lienette ylentäneet
lienette ylentänyt
ette liene ylentäneet
ette liene ylentänyt
he ylentänevät eivät ylentäne he lienevät ylentäneet eivät liene ylentäneet
passiivi ylennettäneen ei ylennettäne passiivi lienee ylennetty ei liene ylennetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ylennä älä ylennä sinä
hän ylentäköön älköön ylentäkö hän olkoon ylentänyt älköön olko ylentänyt
me ylentäkäämme älkäämme ylentäkö me
te
Te
ylentäkää
-"-
älkää ylentäkö
-"-
te
Te
he ylentäkööt älkööt ylentäkö he olkoot ylentäneet älkööt olko ylentäneet
passiivi ylennettäköön älköön ylennettäkö passiivi olkoon ylennetty älköön olko ylennetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ylentää preesens ylentävä ylennettävä
pitkä 1. ylentääkseen1 perfekti ylentänyt ylennetty
2. inessiivi ylentäessä2 ylennettäessä agentti ylentämä4
instruktiivi ylentäen kielteinen agentti ylentämätön
3. inessiivi ylentämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ylentämästä
illatiivi ylentämään
adessiivi ylentämällä
abessiivi ylentämättä
instruktiivi ylentämän ylennettämän
4. nominatiivi ylentäminen
partitiivi ylentämistä
5 ylentämäisillään3