Tämä malline on vanhentunut. Malline saattaa olla käytössä joillakin sivuilla, mutta sitä ei tule lisätä uusiin artikkeleihin,
tämän sijaan käytä mallinetta {{fi+verbi}}.

Missä?

  • Sanarivillä, välittömästi Verbi-otsikon alla

Mille sanoille?

Käyttö

  • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen verbistä kaksi ensimmäistä kirjainta ja toiseen loput. Nämä kaksi saraketta ovat pakollisia. Verbin taivutustyypin numero (52—78) tai vastaava mallisana kirjoitetaan kolmanteen sarakkeeseen ja mahdollinen astevaihtelun tunnus (A—M) neljänteen. Jos et tiedä verbin taivutustyyppiä, jätä kolmas ja neljäs sarake täyttämättä tai kirjoita kolmanteen ? (kysymysmerkki).
{{fi-verbi|ki|rjata|73}} (sivulla kirjata)
{{fi-verbi|hu|utaa|54|F}} (sivulla huutaa)
{{fi-verbi|ro|hjeta|72|L}} (sivulla rohjeta)
{{fi-verbi|kä|vellä|tulla}} (sivulla kävellä)
{{fi-verbi|ha|nkkia|sallia|A}} (sivulla hankkia)

Huomautukset

Tätä artikkelia tai artikkelin osaa on pyydetty parannettavaksi.
Voit auttaa Wikisanakirjaa parantamalla artikkelia. Lisää tietoa saattaa olla keskustelusivulla.
  • Tätä mallinetta käyttäviä suomen verbejä ei tarvitse erikseen aakkostaa luokkiin Suomen sanat-xx|yy tai Suomen kielen verbit-xx|yy, sillä tämä aakkostaa ne automaattisesti sarakkeiden kirjainten perusteella.
  • Mikäli taivutustyyppiä ei määritetä, malline luokittelee sanan edellisten lisäksi luokkaan Suomen verbit, joilta puuttuu taivutustyyppi.

(?, Katso oikea taivutustyyppi täältä) (taivutus)