Missä?

 • välittömästi Substantiivi-otsikon alla

Mille sanoille?

 • kaikille ruotsin substantiiveille

Käyttö

Oletko epävarma sanan taivutuskaavasta?

 • Kirjoita ensimmäiseen sarakkeeseen kysymysmerkki (?).

Säännöllisesti taipuvat substantiivit

Monikottomat

 • toiseen sarakkeeseen tulee määräiseen muotoon tarvittava pääte, kolmanteen viiva (-)
{{sv-subs|en|-}} (artikkelissa ensamhet)
{{sv-subs|n|-}} (artikkelissa åtrå)
{{sv-subs|et|-}} (artikkelissa tag)
{{sv-subs|t|-}} (artikkelissa umgänge)

1.:n deklinaation monikolliset

 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX|a, -an, -or, -orna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman a-kirjainta, toiseen sarakkeeseen or
{{sv-subs|plant|or}} (artikkelissa planta)

2.:n deklinaation monikolliset

 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX, -en, -ar, -arna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee ar
{{sv-subs|ar}} (artikkelissa tidning)
 • yksikön määräiseen muotoon ei tule e:tä
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee n ja toiseen tulee ar
{{sv-subs|n|ar}} (artikkelissa bro)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, m-äänne kahdentuu (XX, -men, -mar, -marna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee mar
{{sv-subs|mar}} (artikkelissa dröm)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, n-äänne kahdentuu (XX, -nen, -nar, -narna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee nar
{{sv-subs|nar}} (artikkelissa mun)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, el-äänne typistyy l-äänteeksi (XX|el, -eln, -lar, -larna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee yksikön epämääräinen muoto ilman el-loppua, toiseen lar
{{sv-subs|speg|lar}} (artikkelissa spegel)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, en-äänne typistyy n-äänteeksi (XX|en, -nen, -nar, -narna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee yksikön epämääräinen muoto ilman en-loppua, toiseen nar
{{sv-subs|ök|nar}} (artikkelissa öken)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, er-äänne typistyy r-äänteeksi (XX|er, -ern, -rar, -rarna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee yksikön epämääräinen muoto ilman er-loppua, toiseen rar
{{sv-subs|syst|rar}} (artikkelissa syster)
 • säännöllisesti taipuvat -e-loppuiset sanat (XX|e, -en, -ar, -arna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen perusmuoto ilman e-kirjainta, toiseen sarakkeeseen ar
{{sv-subs|holm|ar}} (artikkelissa holme)

3.:n deklinaation monikolliset

 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX, -en, -er, -erna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee er
{{sv-subs|er}} (artikkelissa version)
 • yksikön määräiseen muotoon ei tule e:tä
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee n ja toiseen tulee er
{{sv-subs|n|er}} (artikkelissa motor)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, n-äänne kahdentuu (XX, -nen, -ner, -nerna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee ner
{{sv-subs|ner}} (artikkelissa vän)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, el-äänne typistyy l-äänteeksi (XX|el, -eln, -ler, -lerna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee yksikön epämääräinen muoto ilman el-loppua, toiseen ler
{{sv-subs|fab|ler}} (artikkelissa fabel)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, en-äänne typistyy n-äänteeksi (XX|en, -nen, -ner, -nerna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee yksikön epämääräinen muoto ilman en-loppua, toiseen ner
{{sv-subs|säg|ner}} (artikkelissa sägen)
 • säännöllisesti taipuvat sanat, er-äänne typistyy r-äänteeksi (XX|er, -ern, -rer, -rerna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee yksikön epämääräinen muoto ilman er-loppua, toiseen rer
{{sv-subs|massak|rer}} (artikkelissa massaker)
 • monikon pääte on vain -r (XX, -n, -r, -rna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee r
{{sv-subs|r}} (artikkelissa stiftelse)
 • jos monikosta on olemassa vähemmän käytetty rinnakkainen -er-päätteinen muoto, kirjoita myös sarake mon2=er
{{sv-subs|r|mon2=er}} (artikkelissa mango)
 • monikossa tapahtuu vokaalimuutos (XX, XXen, YYer, YYerna)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee en, toiseen monikon vartalo ilman -er-päätettä, kolmanteen er
{{sv-subs|en|händ|er}} (artikkelissa hand)

4.:n deklinaation monikolliset

 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX, -t, -n, -na)
 • ensimmäiseen sarakkeeseen tulee t
{{sv-subs|t}} (artikkelissa bälte)

5.:n deklinaation monikolliset

 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX, -et, -, -en): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee et
{{sv-subs|et}} (artikkelissa lås)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX, -met, -, -men): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee met
{{sv-subs|met}} (artikkelissa diagram)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX|el, -let, -, -len): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee sana ilman el-päätettä, toiseen let
{{sv-subs|kapit|let}} (artikkelissa kapitel)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX|en, -net, -, -nen): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee sana ilman en-päätettä, toiseen net
{{sv-subs|teck|net}} (artikkelissa tecken)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX|er, -ret, -, -ren): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee sana ilman er-päätettä, toiseen ret
{{sv-subs|läg|ret}} (artikkelissa läger)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX|mmel, -mrel, -, -mlen): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee sana ilman mmel-päätettä, toiseen mlet. Jos sanalla ei ole monikkoa, kirjoita kolmanteen sarakkeeseen katkoviiva (-).
{{sv-subs|skra|mlet|-}} (artikkelissa skrammel)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX|mmer, -mret, -, -mren): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee sana ilman mmer-päätettä, toiseen mret
{{sv-subs|nu|mret}} (artikkelissa nummer)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX|are, -aren, -are, -arna): ensimmäiseen sarakkeeseen tulee yksikkö ilman are-päätettä, toiseen are
{{sv-subs|arbet|are}} (artikkelissa arbetare)
 • säännöllisesti taipuvat sanat (XX, -n, -, -na): ensimmäiseen n, toiseen na
{{sv-subs|n|na}} (artikkelissa matematiker, -iker-loppuiset ammattinimikkeet)
{{sv-subs|n|na}} (artikkelissa studerande, -ande-loppuiset tekijäsanat)
{{sv-subs|n|na}} (artikkelissa belgier, -er-loppuiset ammattinimikkeet ja kansalaisuussanat)

sv-subs