Liite:Verbitaivutus/suomi/asuttaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä asutan en asuta minä olen asuttanut en ole asuttanut
sinä asutat et asuta sinä olet asuttanut et ole asuttanut
hän asuttaa ei asuta hän on asuttanut ei ole asuttanut
me asutamme emme asuta me olemme asuttaneet emme ole asuttaneet
te
Te
asutatte
-"-
ette asuta
-"-
te
Te
olette asuttaneet
olette asuttanut
ette ole asuttaneet
ette ole asuttanut
he asuttavat eivät asuta he ovat asuttaneet eivät ole asuttaneet
passiivi asutetaan ei asuteta passiivi on asutettu ei ole asutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä asutin en asuttanut minä olin asuttanut en ollut asuttanut
sinä asutit et asuttanut sinä olit asuttanut et ollut asuttanut
hän asutti ei asuttanut hän oli asuttanut ei ollut asuttanut
me asutimme emme asuttaneet me olimme asuttaneet emme olleet asuttaneet
te
Te
asutitte
-"-
ette asuttaneet
ette asuttanut
te
Te
olitte asuttaneet
olitte asuttanut
ette olleet asuttaneet
ette olleet asuttanut
he asuttivat eivät asuttaneet he olivat asuttaneet eivät olleet asuttaneet
passiivi asutettiin ei asutettu passiivi oli asutettu ei ollut asutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä asuttaisin en asuttaisi minä olisin asuttanut en olisi asuttanut
sinä asuttaisit et asuttaisi sinä olisit asuttanut et olisi asuttanut
hän asuttaisi ei asuttaisi hän olisi asuttanut ei olisi asuttanut
me asuttaisimme emme asuttaisi me olisimme asuttaneet emme olisi asuttaneet
te
Te
asuttaisitte
-"-
ette asuttaisi
-"-
te
Te
olisitte asuttaneet
olisitte asuttanut
ette olisi asuttaneet
ette olisi asuttanut
he asuttaisivat eivät asuttaisi he olisivat asuttaneet eivät olisi asuttaneet
passiivi asutettaisiin ei asutettaisi passiivi olisi asutettu ei olisi asutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä asuttanen en asuttane minä lienen asuttanut en liene asuttanut
sinä asuttanet et asuttane sinä lienet asuttanut et liene asuttanut
hän asuttanee ei asuttane hän lienee asuttanut ei liene asuttanut
me asuttanemme emme asuttane me lienemme asuttaneet emme liene asuttaneet
te
Te
asuttanette
-"-
ette asuttane
-"-
te
Te
lienette asuttaneet
lienette asuttanut
ette liene asuttaneet
ette liene asuttanut
he asuttanevat eivät asuttane he lienevät asuttaneet eivät liene asuttaneet
passiivi asutettaneen ei asutettane passiivi lienee asutettu ei liene asutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä asuta älä asuta sinä
hän asuttakoon älköön asuttako hän olkoon asuttanut älköön olko asuttanut
me asuttakaamme älkäämme asuttako me
te
Te
asuttakaa
-"-
älkää asuttako
-"-
te
Te
he asuttakoot älkööt asuttako he olkoot asuttaneet älkööt olko asuttaneet
passiivi asutettakoon älköön asutettako passiivi olkoon asutettu älköön olko asutettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. asuttaa preesens asuttava asutettava
pitkä 1. asuttaakseen1 perfekti asuttanut asutettu
2. inessiivi asuttaessa2 asutettaessa agentti asuttama4
instruktiivi asuttaen kielteinen agentti asuttamaton
3. inessiivi asuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi asuttamasta
illatiivi asuttamaan
adessiivi asuttamalla
abessiivi asuttamatta
instruktiivi asuttaman asutettaman
4. nominatiivi asuttaminen
partitiivi asuttamista
5 asuttamaisillaan3