Liite:Verbitaivutus/suomi/hankkia

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo hanki-
vahva vokaalivartalo hankki-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hankin en hanki minä olen hankkinut en ole hankkinut
sinä hankit et hanki sinä olet hankkinut et ole hankkinut
hän hankkii ei hanki hän on hankkinut ei ole hankkinut
me hankimme emme hanki me olemme hankkineet emme ole hankkineet
te
Te
hankitte
-"-
ette hanki
-"-
te
Te
olette hankkineet
olette hankkinut
ette ole hankkineet
ette ole hankkinut
he hankkivat eivät hanki he ovat hankkineet eivät ole hankkineet
passiivi hankitaan ei hankita passiivi on hankittu ei ole hankittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hankin en hankkinut minä olin hankkinut en ollut hankkinut
sinä hankit et hankkinut sinä olit hankkinut et ollut hankkinut
hän hankki ei hankkinut hän oli hankkinut ei ollut hankkinut
me hankimme emme hankkineet me olimme hankkineet emme olleet hankkineet
te
Te
hankitte
-"-
ette hankkineet
ette hankkinut
te
Te
olitte hankkineet
olitte hankkinut
ette olleet hankkineet
ette olleet hankkinut
he hankkivat eivät hankkineet he olivat hankkineet eivät olleet hankkineet
passiivi hankittiin ei hankittu passiivi oli hankittu ei ollut hankittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hankkisin en hankkisi minä olisin hankkinut en olisi hankkinut
sinä hankkisit et hankkisi sinä olisit hankkinut et olisi hankkinut
hän hankkisi ei hankkisi hän olisi hankkinut ei olisi hankkinut
me hankkisimme emme hankkisi me olisimme hankkineet emme olisi hankkineet
te
Te
hankkisitte
-"-
ette hankkisi
-"-
te
Te
olisitte hankkineet
olisitte hankkinut
ette olisi hankkineet
ette olisi hankkinut
he hankkisivat eivät hankkisi he olisivat hankkineet eivät olisi hankkineet
passiivi hankittaisiin ei hankittaisi passiivi olisi hankittu ei olisi hankittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hankkinen en hankkine minä lienen hankkinut en liene hankkinut
sinä hankkinet et hankkine sinä lienet hankkinut et liene hankkinut
hän hankkinee ei hankkine hän lienee hankkinut ei liene hankkinut
me hankkinemme emme hankkine me lienemme hankkineet emme liene hankkineet
te
Te
hankkinette
-"-
ette hankkine
-"-
te
Te
lienette hankkineet
lienette hankkinut
ette liene hankkineet
ette liene hankkinut
he hankkinevat eivät hankkine he lienevät hankkineet eivät liene hankkineet
passiivi hankittaneen ei hankittane passiivi lienee hankittu ei liene hankittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hanki älä hanki sinä
hän hankkikoon älköön hankkiko hän olkoon hankkinut älköön olko hankkinut
me hankkikaamme älkäämme hankkiko me
te
Te
hankkikaa
-"-
älkää hankkiko
-"-
te
Te
he hankkikoot älkööt hankkiko he olkoot hankkineet älkööt olko hankkineet
passiivi hankittakoon älköön hankittako passiivi olkoon hankittu älköön olko hankittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hankkia preesens hankkiva hankittava
pitkä 1. hankkiakseen1 perfekti hankkinut hankittu
2. inessiivi hankkiessa2 hankittaessa agentti hankkima4
instruktiivi hankkien kielteinen agentti hankkimaton
3. inessiivi hankkimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hankkimasta
illatiivi hankkimaan
adessiivi hankkimalla
abessiivi hankkimatta
instruktiivi hankkiman hankittaman
4. nominatiivi hankkiminen
partitiivi hankkimista
5 hankkimaisillaan3