Liite:Verbitaivutus/suomi/harhauttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo harhauta-
vahva vokaalivartalo harhautta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harhautan en harhauta minä olen harhauttanut en ole harhauttanut
sinä harhautat et harhauta sinä olet harhauttanut et ole harhauttanut
hän harhauttaa ei harhauta hän on harhauttanut ei ole harhauttanut
me harhautamme emme harhauta me olemme harhauttaneet emme ole harhauttaneet
te
Te
harhautatte
-"-
ette harhauta
-"-
te
Te
olette harhauttaneet
olette harhauttanut
ette ole harhauttaneet
ette ole harhauttanut
he harhauttavat eivät harhauta he ovat harhauttaneet eivät ole harhauttaneet
passiivi harhautetaan ei harhauteta passiivi on harhautettu ei ole harhautettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harhautin en harhauttanut minä olin harhauttanut en ollut harhauttanut
sinä harhautit et harhauttanut sinä olit harhauttanut et ollut harhauttanut
hän harhautti ei harhauttanut hän oli harhauttanut ei ollut harhauttanut
me harhautimme emme harhauttaneet me olimme harhauttaneet emme olleet harhauttaneet
te
Te
harhautitte
-"-
ette harhauttaneet
ette harhauttanut
te
Te
olitte harhauttaneet
olitte harhauttanut
ette olleet harhauttaneet
ette olleet harhauttanut
he harhauttivat eivät harhauttaneet he olivat harhauttaneet eivät olleet harhauttaneet
passiivi harhautettiin ei harhautettu passiivi oli harhautettu ei ollut harhautettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harhauttaisin en harhauttaisi minä olisin harhauttanut en olisi harhauttanut
sinä harhauttaisit et harhauttaisi sinä olisit harhauttanut et olisi harhauttanut
hän harhauttaisi ei harhauttaisi hän olisi harhauttanut ei olisi harhauttanut
me harhauttaisimme emme harhauttaisi me olisimme harhauttaneet emme olisi harhauttaneet
te
Te
harhauttaisitte
-"-
ette harhauttaisi
-"-
te
Te
olisitte harhauttaneet
olisitte harhauttanut
ette olisi harhauttaneet
ette olisi harhauttanut
he harhauttaisivat eivät harhauttaisi he olisivat harhauttaneet eivät olisi harhauttaneet
passiivi harhautettaisiin ei harhautettaisi passiivi olisi harhautettu ei olisi harhautettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä harhauttanen en harhauttane minä lienen harhauttanut en liene harhauttanut
sinä harhauttanet et harhauttane sinä lienet harhauttanut et liene harhauttanut
hän harhauttanee ei harhauttane hän lienee harhauttanut ei liene harhauttanut
me harhauttanemme emme harhauttane me lienemme harhauttaneet emme liene harhauttaneet
te
Te
harhauttanette
-"-
ette harhauttane
-"-
te
Te
lienette harhauttaneet
lienette harhauttanut
ette liene harhauttaneet
ette liene harhauttanut
he harhauttanevat eivät harhauttane he lienevät harhauttaneet eivät liene harhauttaneet
passiivi harhautettaneen ei harhautettane passiivi lienee harhautettu ei liene harhautettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä harhauta älä harhauta sinä
hän harhauttakoon älköön harhauttako hän olkoon harhauttanut älköön olko harhauttanut
me harhauttakaamme älkäämme harhauttako me
te
Te
harhauttakaa
-"-
älkää harhauttako
-"-
te
Te
he harhauttakoot älkööt harhauttako he olkoot harhauttaneet älkööt olko harhauttaneet
passiivi harhautettakoon älköön harhautettako passiivi olkoon harhautettu älköön olko harhautettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. harhauttaa preesens harhauttava harhautettava
pitkä 1. harhauttaakseen1 perfekti harhauttanut harhautettu
2. inessiivi harhauttaessa2 harhautettaessa agentti harhauttama4
instruktiivi harhauttaen kielteinen agentti harhauttamaton
3. inessiivi harhauttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi harhauttamasta
illatiivi harhauttamaan
adessiivi harhauttamalla
abessiivi harhauttamatta
instruktiivi harhauttaman harhautettaman
4. nominatiivi harhauttaminen
partitiivi harhauttamista
5 harhauttamaisillaan3