Liite:Verbitaivutus/suomi/hiljentyä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hiljennyn en hiljenny minä olen hiljentynyt en ole hiljentynyt
sinä hiljennyt et hiljenny sinä olet hiljentynyt et ole hiljentynyt
hän hiljentyy ei hiljenny hän on hiljentynyt ei ole hiljentynyt
me hiljennymme emme hiljenny me olemme hiljentyneet emme ole hiljentyneet
te
Te
hiljennytte
-"-
ette hiljenny
-"-
te
Te
olette hiljentyneet
olette hiljentynyt
ette ole hiljentyneet
ette ole hiljentynyt
he hiljentyvät eivät hiljenny he ovat hiljentyneet eivät ole hiljentyneet
passiivi hiljennytään ei hiljennytä passiivi on hiljennytty ei ole hiljennytty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hiljennyin en hiljentynyt minä olin hiljentynyt en ollut hiljentynyt
sinä hiljennyit et hiljentynyt sinä olit hiljentynyt et ollut hiljentynyt
hän hiljentyi ei hiljentynyt hän oli hiljentynyt ei ollut hiljentynyt
me hiljennyimme emme hiljentyneet me olimme hiljentyneet emme olleet hiljentyneet
te
Te
hiljennyitte
-"-
ette hiljentyneet
ette hiljentynyt
te
Te
olitte hiljentyneet
olitte hiljentynyt
ette olleet hiljentyneet
ette olleet hiljentynyt
he hiljentyivät eivät hiljentyneet he olivat hiljentyneet eivät olleet hiljentyneet
passiivi hiljennyttiin ei hiljennytty passiivi oli hiljennytty ei ollut hiljennytty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hiljentyisin en hiljentyisi minä olisin hiljentynyt en olisi hiljentynyt
sinä hiljentyisit et hiljentyisi sinä olisit hiljentynyt et olisi hiljentynyt
hän hiljentyisi ei hiljentyisi hän olisi hiljentynyt ei olisi hiljentynyt
me hiljentyisimme emme hiljentyisi me olisimme hiljentyneet emme olisi hiljentyneet
te
Te
hiljentyisitte
-"-
ette hiljentyisi
-"-
te
Te
olisitte hiljentyneet
olisitte hiljentynyt
ette olisi hiljentyneet
ette olisi hiljentynyt
he hiljentyisivät eivät hiljentyisi he olisivat hiljentyneet eivät olisi hiljentyneet
passiivi hiljennyttäisiin ei hiljennyttäisi passiivi olisi hiljennytty ei olisi hiljennytty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä hiljentynen en hiljentyne minä lienen hiljentynyt en liene hiljentynyt
sinä hiljentynet et hiljentyne sinä lienet hiljentynyt et liene hiljentynyt
hän hiljentynee ei hiljentyne hän lienee hiljentynyt ei liene hiljentynyt
me hiljentynemme emme hiljentyne me lienemme hiljentyneet emme liene hiljentyneet
te
Te
hiljentynette
-"-
ette hiljentyne
-"-
te
Te
lienette hiljentyneet
lienette hiljentynyt
ette liene hiljentyneet
ette liene hiljentynyt
he hiljentynevät eivät hiljentyne he lienevät hiljentyneet eivät liene hiljentyneet
passiivi hiljennyttäneen ei hiljennyttäne passiivi lienee hiljennytty ei liene hiljennytty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä hiljenny älä hiljenny sinä
hän hiljentyköön älköön hiljentykö hän olkoon hiljentynyt älköön olko hiljentynyt
me hiljentykäämme älkäämme hiljentykö me
te
Te
hiljentykää
-"-
älkää hiljentykö
-"-
te
Te
he hiljentykööt älkööt hiljentykö he olkoot hiljentyneet älkööt olko hiljentyneet
passiivi hiljennyttäköön älköön hiljennyttäkö passiivi olkoon hiljennytty älköön olko hiljennytty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. hiljentyä preesens hiljentyvä hiljennyttävä
pitkä 1. hiljentyäkseen1 perfekti hiljentynyt hiljennytty
2. inessiivi hiljentyessä2 hiljennyttäessä agentti hiljentymä4
instruktiivi hiljentyen kielteinen agentti hiljentymätön
3. inessiivi hiljentymässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi hiljentymästä
illatiivi hiljentymään
adessiivi hiljentymällä
abessiivi hiljentymättä
instruktiivi hiljentymän hiljennyttämän
4. nominatiivi hiljentyminen
partitiivi hiljentymistä
5 hiljentymäisillään3