Liite:Verbitaivutus/suomi/huijata

Vartalot
vokaalivartalo huijaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo huijat-

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huijaan en huijaa minä olen huijannut en ole huijannut
sinä huijaat et huijaa sinä olet huijannut et ole huijannut
hän huijaa ei huijaa hän on huijannut ei ole huijannut
me huijaamme emme huijaa me olemme huijanneet emme ole huijanneet
te
Te
huijaatte
-"-
ette huijaa
-"-
te
Te
olette huijanneet
olette huijannut
ette ole huijanneet
ette ole huijannut
he huijaavat eivät huijaa he ovat huijanneet eivät ole huijanneet
passiivi huijataan ei huijata passiivi on huijattu ei ole huijattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huijasin en huijannut minä olin huijannut en ollut huijannut
sinä huijasit et huijannut sinä olit huijannut et ollut huijannut
hän huijasi ei huijannut hän oli huijannut ei ollut huijannut
me huijasimme emme huijanneet me olimme huijanneet emme olleet huijanneet
te
Te
huijasitte
-"-
ette huijanneet
ette huijannut
te
Te
olitte huijanneet
olitte huijannut
ette olleet huijanneet
ette olleet huijannut
he huijasivat eivät huijanneet he olivat huijanneet eivät olleet huijanneet
passiivi huijattiin ei huijattu passiivi oli huijattu ei ollut huijattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huijaisin en huijaisi minä olisin huijannut en olisi huijannut
sinä huijaisit et huijaisi sinä olisit huijannut et olisi huijannut
hän huijaisi ei huijaisi hän olisi huijannut ei olisi huijannut
me huijaisimme emme huijaisi me olisimme huijanneet emme olisi huijanneet
te
Te
huijaisitte
-"-
ette huijaisi
-"-
te
Te
olisitte huijanneet
olisitte huijannut
ette olisi huijanneet
ette olisi huijannut
he huijaisivat eivät huijaisi he olisivat huijanneet eivät olisi huijanneet
passiivi huijattaisiin ei huijattaisi passiivi olisi huijattu ei olisi huijattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä huijannen en huijanne minä lienen huijannut en liene huijannut
sinä huijannet et huijanne sinä lienet huijannut et liene huijannut
hän huijannee ei huijanne hän lienee huijannut ei liene huijannut
me huijannemme emme huijanne me lienemme huijanneet emme liene huijanneet
te
Te
huijannette
-"-
ette huijanne
-"-
te
Te
lienette huijanneet
lienette huijannut
ette liene huijanneet
ette liene huijannut
he huijannevat eivät huijanne he lienevät huijanneet eivät liene huijanneet
passiivi huijattaneen ei huijattane passiivi lienee huijattu ei liene huijattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä huijaa älä huijaa sinä
hän huijatkoon älköön huijatko hän olkoon huijannut älköön olko huijannut
me huijatkaamme älkäämme huijatko me
te
Te
huijatkaa
-"-
älkää huijatko
-"-
te
Te
he huijatkoot älkööt huijatko he olkoot huijanneet älkööt olko huijanneet
passiivi huijattakoon älköön huijattako passiivi olkoon huijattu älköön olko huijattu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. huijata preesens huijaava huijattava
pitkä 1. huijatakseen1 perfekti huijannut huijattu
2. inessiivi huijatessa2 huijattaessa agentti huijaama4
instruktiivi huijaten kielteinen agentti huijaamaton
3. inessiivi huijaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi huijaamasta
illatiivi huijaamaan
adessiivi huijaamalla
abessiivi huijaamatta
instruktiivi huijaaman huijattaman
4. huijaaminen
5 huijaamaisillaan3