Liite:Verbitaivutus/suomi/jakaa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jaan en jaa minä olen jakanut en ole jakanut
sinä jaat et jaa sinä olet jakanut et ole jakanut
hän jakaa ei jaa hän on jakanut ei ole jakanut
me jaamme emme jaa me olemme jakaneet emme ole jakaneet
te
Te
jaatte
-"-
ette jaa
-"-
te
Te
olette jakaneet
olette jakanut
ette ole jakaneet
ette ole jakanut
he jakavat eivät jaa he ovat jakaneet eivät ole jakaneet
passiivi jaetaan ei jaeta passiivi on jaettu ei ole jaettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jaoin en jakanut minä olin jakanut en ollut jakanut
sinä jaoit et jakanut sinä olit jakanut et ollut jakanut
hän jakoi ei jakanut hän oli jakanut ei ollut jakanut
me jaoimme emme jakaneet me olimme jakaneet emme olleet jakaneet
te
Te
jaoitte
-"-
ette jakaneet
ette jakanut
te
Te
olitte jakaneet
olitte jakanut
ette olleet jakaneet
ette olleet jakanut
he jakoivat eivät jakaneet he olivat jakaneet eivät olleet jakaneet
passiivi jaettiin ei jaettu passiivi oli jaettu ei ollut jaettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jakaisin en jakaisi minä olisin jakanut en olisi jakanut
sinä jakaisit et jakaisi sinä olisit jakanut et olisi jakanut
hän jakaisi ei jakaisi hän olisi jakanut ei olisi jakanut
me jakaisimme emme jakaisi me olisimme jakaneet emme olisi jakaneet
te
Te
jakaisitte
-"-
ette jakaisi
-"-
te
Te
olisitte jakaneet
olisitte jakanut
ette olisi jakaneet
ette olisi jakanut
he jakaisivat eivät jakaisi he olisivat jakaneet eivät olisi jakaneet
passiivi jaettaisiin ei jaettaisi passiivi olisi jaettu ei olisi jaettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä jakanen en jakane minä lienen jakanut en liene jakanut
sinä jakanet et jakane sinä lienet jakanut et liene jakanut
hän jakanee ei jakane hän lienee jakanut ei liene jakanut
me jakanemme emme jakane me lienemme jakaneet emme liene jakaneet
te
Te
jakanette
-"-
ette jakane
-"-
te
Te
lienette jakaneet
lienette jakanut
ette liene jakaneet
ette liene jakanut
he jakanevat eivät jakane he lienevät jakaneet eivät liene jakaneet
passiivi jaettaneen ei jaettane passiivi lienee jaettu ei liene jaettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä jaa älä jaa sinä
hän jakakoon älköön jakako hän olkoon jakanut älköön olko jakanut
me jakakaamme älkäämme jakako me
te
Te
jakakaa
-"-
älkää jakako
-"-
te
Te
he jakakoot älkööt jakako he olkoot jakaneet älkööt olko jakaneet
passiivi jaettakoon älköön jaettako passiivi olkoon jaettu älköön olko jaettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. jakaa preesens jakava jaettava
pitkä 1. jakaakseen1 perfekti jakanut jaettu
2. inessiivi jakaessa2 jaettaessa agentti jakama4
instruktiivi jakaen kielteinen agentti jakamaton
3. inessiivi jakamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi jakamasta
illatiivi jakamaan
adessiivi jakamalla
abessiivi jakamatta
instruktiivi jakaman jaettaman
4. nominatiivi jakaminen
partitiivi jakamista
5 jakamaisillaan3