Liite:Verbitaivutus/suomi/kääntyä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käännyn en käänny minä olen kääntynyt en ole kääntynyt
sinä käännyt et käänny sinä olet kääntynyt et ole kääntynyt
hän kääntyy ei käänny hän on kääntynyt ei ole kääntynyt
me käännymme emme käänny me olemme kääntyneet emme ole kääntyneet
te
Te
käännytte
-"-
ette käänny
-"-
te
Te
olette kääntyneet
olette kääntynyt
ette ole kääntyneet
ette ole kääntynyt
he kääntyvät eivät käänny he ovat kääntyneet eivät ole kääntyneet
passiivi käännytään ei käännytä passiivi on käännytty ei ole käännytty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä käännyin en kääntynyt minä olin kääntynyt en ollut kääntynyt
sinä käännyit et kääntynyt sinä olit kääntynyt et ollut kääntynyt
hän kääntyi ei kääntynyt hän oli kääntynyt ei ollut kääntynyt
me käännyimme emme kääntyneet me olimme kääntyneet emme olleet kääntyneet
te
Te
käännyitte
-"-
ette kääntyneet
ette kääntynyt
te
Te
olitte kääntyneet
olitte kääntynyt
ette olleet kääntyneet
ette olleet kääntynyt
he kääntyivät eivät kääntyneet he olivat kääntyneet eivät olleet kääntyneet
passiivi käännyttiin ei käännytty passiivi oli käännytty ei ollut käännytty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kääntyisin en kääntyisi minä olisin kääntynyt en olisi kääntynyt
sinä kääntyisit et kääntyisi sinä olisit kääntynyt et olisi kääntynyt
hän kääntyisi ei kääntyisi hän olisi kääntynyt ei olisi kääntynyt
me kääntyisimme emme kääntyisi me olisimme kääntyneet emme olisi kääntyneet
te
Te
kääntyisitte
-"-
ette kääntyisi
-"-
te
Te
olisitte kääntyneet
olisitte kääntynyt
ette olisi kääntyneet
ette olisi kääntynyt
he kääntyisivät eivät kääntyisi he olisivat kääntyneet eivät olisi kääntyneet
passiivi käännyttäisiin ei käännyttäisi passiivi olisi käännytty ei olisi käännytty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kääntynen en kääntyne minä lienen kääntynyt en liene kääntynyt
sinä kääntynet et kääntyne sinä lienet kääntynyt et liene kääntynyt
hän kääntynee ei kääntyne hän lienee kääntynyt ei liene kääntynyt
me kääntynemme emme kääntyne me lienemme kääntyneet emme liene kääntyneet
te
Te
kääntynette
-"-
ette kääntyne
-"-
te
Te
lienette kääntyneet
lienette kääntynyt
ette liene kääntyneet
ette liene kääntynyt
he kääntynevät eivät kääntyne he lienevät kääntyneet eivät liene kääntyneet
passiivi käännyttäneen ei käännyttäne passiivi lienee käännytty ei liene käännytty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä käänny älä käänny sinä
hän kääntyköön älköön kääntykö hän olkoon kääntynyt älköön olko kääntynyt
me kääntykäämme älkäämme kääntykö me
te
Te
kääntykää
-"-
älkää kääntykö
-"-
te
Te
he kääntykööt älkööt kääntykö he olkoot kääntyneet älkööt olko kääntyneet
passiivi käännyttäköön älköön käännyttäkö passiivi olkoon käännytty älköön olko käännytty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kääntyä preesens kääntyvä käännyttävä
pitkä 1. kääntyäkseen1 perfekti kääntynyt käännytty
2. inessiivi kääntyessä2 käännyttäessä agentti kääntymä4
instruktiivi kääntyen kielteinen agentti kääntymätön
3. inessiivi kääntymässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kääntymästä
illatiivi kääntymään
adessiivi kääntymällä
abessiivi kääntymättä
instruktiivi kääntymän käännyttämän
4. nominatiivi kääntyminen
partitiivi kääntymistä
5 kääntymäisillään3