Liite:Verbitaivutus/suomi/kaivata

Vartalot
vokaalivartalo kaipaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo kaivat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaipaan en kaipaa minä olen kaivannut en ole kaivannut
sinä kaipaat et kaipaa sinä olet kaivannut et ole kaivannut
hän kaipaa ei kaipaa hän on kaivannut ei ole kaivannut
me kaipaamme emme kaipaa me olemme kaivanneet emme ole kaivanneet
te
Te
kaipaatte
-"-
ette kaipaa
-"-
te
Te
olette kaivanneet
olette kaivannut
ette ole kaivanneet
ette ole kaivannut
he kaipaavat eivät kaipaa he ovat kaivanneet eivät ole kaivanneet
passiivi kaivataan ei kaivata passiivi on kaivattu ei ole kaivattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaipasin en kaivannut minä olin kaivannut en ollut kaivannut
sinä kaipasit et kaivannut sinä olit kaivannut et ollut kaivannut
hän kaipasi ei kaivannut hän oli kaivannut ei ollut kaivannut
me kaipasimme emme kaivanneet me olimme kaivanneet emme olleet kaivanneet
te
Te
kaipasitte
-"-
ette kaivanneet
ette kaivannut
te
Te
olitte kaivanneet
olitte kaivannut
ette olleet kaivanneet
ette olleet kaivannut
he kaipasivat eivät kaivanneet he olivat kaivanneet eivät olleet kaivanneet
passiivi kaivattiin ei kaivattu passiivi oli kaivattu ei ollut kaivattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaipaisin en kaipaisi minä olisin kaivannut en olisi kaivannut
sinä kaipaisit et kaipaisi sinä olisit kaivannut et olisi kaivannut
hän kaipaisi ei kaipaisi hän olisi kaivannut ei olisi kaivannut
me kaipaisimme emme kaipaisi me olisimme kaivanneet emme olisi kaivanneet
te
Te
kaipaisitte
-"-
ette kaipaisi
-"-
te
Te
olisitte kaivanneet
olisitte kaivannut
ette olisi kaivanneet
ette olisi kaivannut
he kaipaisivat eivät kaipaisi he olisivat kaivanneet eivät olisi kaivanneet
passiivi kaivattaisiin ei kaivattaisi passiivi olisi kaivattu ei olisi kaivattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kaivannen en kaivanne minä lienen kaivannut en liene kaivannut
sinä kaivannet et kaivanne sinä lienet kaivannut et liene kaivannut
hän kaivannee ei kaivanne hän lienee kaivannut ei liene kaivannut
me kaivannemme emme kaivanne me lienemme kaivanneet emme liene kaivanneet
te
Te
kaivannette
-"-
ette kaivanne
-"-
te
Te
lienette kaivanneet
lienette kaivannut
ette liene kaivanneet
ette liene kaivannut
he kaivannevat eivät kaivanne he lienevät kaivanneet eivät liene kaivanneet
passiivi kaivattaneen ei kaivattane passiivi lienee kaivattu ei liene kaivattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kaipaa älä kaipaa sinä
hän kaivatkoon älköön kaivatko hän olkoon kaivannut älköön olko kaivannut
me kaivatkaamme älkäämme kaivatko me
te
Te
kaivatkaa
-"-
älkää kaivatko
-"-
te
Te
he kaivatkoot älkööt kaivatko he olkoot kaivanneet älkööt olko kaivanneet
passiivi kaivattakoon älköön kaivattako passiivi olkoon kaivattu älköön olko kaivattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kaivata preesens kaipaava kaivattava
pitkä 1. kaivatakseen1 perfekti kaivannut kaivattu
2. inessiivi kaivatessa2 kaivattaessa agentti kaipaama4
instruktiivi kaivaten kielteinen agentti kaipaamaton
3. inessiivi kaipaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kaipaamasta
illatiivi kaipaamaan
adessiivi kaipaamalla
abessiivi kaipaamatta
instruktiivi kaipaaman kaivattaman
4. kaipaaminen
5 kaipaamaisillaan3