Liite:Verbitaivutus/suomi/kavaltaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kavalla-
vahva vokaalivartalo kavalta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kavallan en kavalla minä olen kavaltanut en ole kavaltanut
sinä kavallat et kavalla sinä olet kavaltanut et ole kavaltanut
hän kavaltaa ei kavalla hän on kavaltanut ei ole kavaltanut
me kavallamme emme kavalla me olemme kavaltaneet emme ole kavaltaneet
te
Te
kavallatte
-"-
ette kavalla
-"-
te
Te
olette kavaltaneet
olette kavaltanut
ette ole kavaltaneet
ette ole kavaltanut
he kavaltavat eivät kavalla he ovat kavaltaneet eivät ole kavaltaneet
passiivi kavalletaan ei kavalleta passiivi on kavallettu ei ole kavallettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kavalsin en kavaltanut minä olin kavaltanut en ollut kavaltanut
sinä kavalsit et kavaltanut sinä olit kavaltanut et ollut kavaltanut
hän kavalsi ei kavaltanut hän oli kavaltanut ei ollut kavaltanut
me kavalsimme emme kavaltaneet me olimme kavaltaneet emme olleet kavaltaneet
te
Te
kavalsitte
-"-
ette kavaltaneet
ette kavaltanut
te
Te
olitte kavaltaneet
olitte kavaltanut
ette olleet kavaltaneet
ette olleet kavaltanut
he kavalsivat eivät kavaltaneet he olivat kavaltaneet eivät olleet kavaltaneet
passiivi kavallettiin ei kavallettu passiivi oli kavallettu ei ollut kavallettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kavaltaisin en kavaltaisi minä olisin kavaltanut en olisi kavaltanut
sinä kavaltaisit et kavaltaisi sinä olisit kavaltanut et olisi kavaltanut
hän kavaltaisi ei kavaltaisi hän olisi kavaltanut ei olisi kavaltanut
me kavaltaisimme emme kavaltaisi me olisimme kavaltaneet emme olisi kavaltaneet
te
Te
kavaltaisitte
-"-
ette kavaltaisi
-"-
te
Te
olisitte kavaltaneet
olisitte kavaltanut
ette olisi kavaltaneet
ette olisi kavaltanut
he kavaltaisivat eivät kavaltaisi he olisivat kavaltaneet eivät olisi kavaltaneet
passiivi kavallettaisiin ei kavallettaisi passiivi olisi kavallettu ei olisi kavallettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kavaltanen en kavaltane minä lienen kavaltanut en liene kavaltanut
sinä kavaltanet et kavaltane sinä lienet kavaltanut et liene kavaltanut
hän kavaltanee ei kavaltane hän lienee kavaltanut ei liene kavaltanut
me kavaltanemme emme kavaltane me lienemme kavaltaneet emme liene kavaltaneet
te
Te
kavaltanette
-"-
ette kavaltane
-"-
te
Te
lienette kavaltaneet
lienette kavaltanut
ette liene kavaltaneet
ette liene kavaltanut
he kavaltanevat eivät kavaltane he lienevät kavaltaneet eivät liene kavaltaneet
passiivi kavallettaneen ei kavallettane passiivi lienee kavallettu ei liene kavallettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kavalla älä kavalla sinä
hän kavaltakoon älköön kavaltako hän olkoon kavaltanut älköön olko kavaltanut
me kavaltakaamme älkäämme kavaltako me
te
Te
kavaltakaa
-"-
älkää kavaltako
-"-
te
Te
he kavaltakoot älkööt kavaltako he olkoot kavaltaneet älkööt olko kavaltaneet
passiivi kavallettakoon älköön kavallettako passiivi olkoon kavallettu älköön olko kavallettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kavaltaa preesens kavaltava kavallettava
pitkä 1. kavaltaakseen1 perfekti kavaltanut kavallettu
2. inessiivi kavaltaessa2 kavallettaessa agentti kavaltama4
instruktiivi kavaltaen kielteinen agentti kavaltamaton
3. inessiivi kavaltamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kavaltamasta
illatiivi kavaltamaan
adessiivi kavaltamalla
abessiivi kavaltamatta
instruktiivi kavaltaman kavallettaman
4. kavaltaminen
5 kavaltamaisillaan3