Liite:Verbitaivutus/suomi/kelpuuttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo kelpuuta-
vahva vokaalivartalo kelpuutta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelpuutan en kelpuuta minä olen kelpuuttanut en ole kelpuuttanut
sinä kelpuutat et kelpuuta sinä olet kelpuuttanut et ole kelpuuttanut
hän kelpuuttaa ei kelpuuta hän on kelpuuttanut ei ole kelpuuttanut
me kelpuutamme emme kelpuuta me olemme kelpuuttaneet emme ole kelpuuttaneet
te
Te
kelpuutatte
-"-
ette kelpuuta
-"-
te
Te
olette kelpuuttaneet
olette kelpuuttanut
ette ole kelpuuttaneet
ette ole kelpuuttanut
he kelpuuttavat eivät kelpuuta he ovat kelpuuttaneet eivät ole kelpuuttaneet
passiivi kelpuutetaan ei kelpuuteta passiivi on kelpuutettu ei ole kelpuutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelpuutin en kelpuuttanut minä olin kelpuuttanut en ollut kelpuuttanut
sinä kelpuutit et kelpuuttanut sinä olit kelpuuttanut et ollut kelpuuttanut
hän kelpuutti ei kelpuuttanut hän oli kelpuuttanut ei ollut kelpuuttanut
me kelpuutimme emme kelpuuttaneet me olimme kelpuuttaneet emme olleet kelpuuttaneet
te
Te
kelpuutitte
-"-
ette kelpuuttaneet
ette kelpuuttanut
te
Te
olitte kelpuuttaneet
olitte kelpuuttanut
ette olleet kelpuuttaneet
ette olleet kelpuuttanut
he kelpuuttivat eivät kelpuuttaneet he olivat kelpuuttaneet eivät olleet kelpuuttaneet
passiivi kelpuutettiin ei kelpuutettu passiivi oli kelpuutettu ei ollut kelpuutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelpuuttaisin en kelpuuttaisi minä olisin kelpuuttanut en olisi kelpuuttanut
sinä kelpuuttaisit et kelpuuttaisi sinä olisit kelpuuttanut et olisi kelpuuttanut
hän kelpuuttaisi ei kelpuuttaisi hän olisi kelpuuttanut ei olisi kelpuuttanut
me kelpuuttaisimme emme kelpuuttaisi me olisimme kelpuuttaneet emme olisi kelpuuttaneet
te
Te
kelpuuttaisitte
-"-
ette kelpuuttaisi
-"-
te
Te
olisitte kelpuuttaneet
olisitte kelpuuttanut
ette olisi kelpuuttaneet
ette olisi kelpuuttanut
he kelpuuttaisivat eivät kelpuuttaisi he olisivat kelpuuttaneet eivät olisi kelpuuttaneet
passiivi kelpuutettaisiin ei kelpuutettaisi passiivi olisi kelpuutettu ei olisi kelpuutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä kelpuuttanen en kelpuuttane minä lienen kelpuuttanut en liene kelpuuttanut
sinä kelpuuttanet et kelpuuttane sinä lienet kelpuuttanut et liene kelpuuttanut
hän kelpuuttanee ei kelpuuttane hän lienee kelpuuttanut ei liene kelpuuttanut
me kelpuuttanemme emme kelpuuttane me lienemme kelpuuttaneet emme liene kelpuuttaneet
te
Te
kelpuuttanette
-"-
ette kelpuuttane
-"-
te
Te
lienette kelpuuttaneet
lienette kelpuuttanut
ette liene kelpuuttaneet
ette liene kelpuuttanut
he kelpuuttanevat eivät kelpuuttane he lienevät kelpuuttaneet eivät liene kelpuuttaneet
passiivi kelpuutettaneen ei kelpuutettane passiivi lienee kelpuutettu ei liene kelpuutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä kelpuuta älä kelpuuta sinä
hän kelpuuttakoon älköön kelpuuttako hän olkoon kelpuuttanut älköön olko kelpuuttanut
me kelpuuttakaamme älkäämme kelpuuttako me
te
Te
kelpuuttakaa
-"-
älkää kelpuuttako
-"-
te
Te
he kelpuuttakoot älkööt kelpuuttako he olkoot kelpuuttaneet älkööt olko kelpuuttaneet
passiivi kelpuutettakoon älköön kelpuutettako passiivi olkoon kelpuutettu älköön olko kelpuutettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. kelpuuttaa preesens kelpuuttava kelpuutettava
pitkä 1. kelpuuttaakseen1 perfekti kelpuuttanut kelpuutettu
2. inessiivi kelpuuttaessa2 kelpuutettaessa agentti kelpuuttama4
instruktiivi kelpuuttaen kielteinen agentti kelpuuttamaton
3. inessiivi kelpuuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi kelpuuttamasta
illatiivi kelpuuttamaan
adessiivi kelpuuttamalla
abessiivi kelpuuttamatta
instruktiivi kelpuuttaman kelpuutettaman
4. kelpuuttaminen
5 kelpuuttamaisillaan3