Liite:Verbitaivutus/suomi/korottaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo korota-
vahva vokaalivartalo korotta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korotan en korota minä olen korottanut en ole korottanut
sinä korotat et korota sinä olet korottanut et ole korottanut
hän korottaa ei korota hän on korottanut ei ole korottanut
me korotamme emme korota me olemme korottaneet emme ole korottaneet
te
Te
korotatte
-"-
ette korota
-"-
te
Te
olette korottaneet
olette korottanut
ette ole korottaneet
ette ole korottanut
he korottavat eivät korota he ovat korottaneet eivät ole korottaneet
passiivi korotetaan ei koroteta passiivi on korotettu ei ole korotettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korotin en korottanut minä olin korottanut en ollut korottanut
sinä korotit et korottanut sinä olit korottanut et ollut korottanut
hän korotti ei korottanut hän oli korottanut ei ollut korottanut
me korotimme emme korottaneet me olimme korottaneet emme olleet korottaneet
te
Te
korotitte
-"-
ette korottaneet
ette korottanut
te
Te
olitte korottaneet
olitte korottanut
ette olleet korottaneet
ette olleet korottanut
he korottivat eivät korottaneet he olivat korottaneet eivät olleet korottaneet
passiivi korotettiin ei korotettu passiivi oli korotettu ei ollut korotettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korottaisin en korottaisi minä olisin korottanut en olisi korottanut
sinä korottaisit et korottaisi sinä olisit korottanut et olisi korottanut
hän korottaisi ei korottaisi hän olisi korottanut ei olisi korottanut
me korottaisimme emme korottaisi me olisimme korottaneet emme olisi korottaneet
te
Te
korottaisitte
-"-
ette korottaisi
-"-
te
Te
olisitte korottaneet
olisitte korottanut
ette olisi korottaneet
ette olisi korottanut
he korottaisivat eivät korottaisi he olisivat korottaneet eivät olisi korottaneet
passiivi korotettaisiin ei korotettaisi passiivi olisi korotettu ei olisi korotettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korottanen en korottane minä lienen korottanut en liene korottanut
sinä korottanet et korottane sinä lienet korottanut et liene korottanut
hän korottanee ei korottane hän lienee korottanut ei liene korottanut
me korottanemme emme korottane me lienemme korottaneet emme liene korottaneet
te
Te
korottanette
-"-
ette korottane
-"-
te
Te
lienette korottaneet
lienette korottanut
ette liene korottaneet
ette liene korottanut
he korottanevat eivät korottane he lienevät korottaneet eivät liene korottaneet
passiivi korotettaneen ei korotettane passiivi lienee korotettu ei liene korotettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä korota älä korota sinä
hän korottakoon älköön korottako hän olkoon korottanut älköön olko korottanut
me korottakaamme älkäämme korottako me
te
Te
korottakaa
-"-
älkää korottako
-"-
te
Te
he korottakoot älkööt korottako he olkoot korottaneet älkööt olko korottaneet
passiivi korotettakoon älköön korotettako passiivi olkoon korotettu älköön olko korotettu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. korottaa preesens korottava korotettava
pitkä 1. korottaakseen1 perfekti korottanut korotettu
2. inessiivi korottaessa2 korotettaessa agentti korottama4
instruktiivi korottaen kielteinen agentti korottamaton
3. inessiivi korottamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi korottamasta
illatiivi korottamaan
adessiivi korottamalla
abessiivi korottamatta
instruktiivi korottaman korotettaman
4. korottaminen
5 korottamaisillaan3