Liite:Verbitaivutus/suomi/lahota

Vartalot
vokaalivartalo lahoa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo lahot-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lahoan en lahoa minä olen lahonnut en ole lahonnut
sinä lahoat et lahoa sinä olet lahonnut et ole lahonnut
hän lahoaa ei lahoa hän on lahonnut ei ole lahonnut
me lahoamme emme lahoa me olemme lahonneet emme ole lahonneet
te
Te
lahoatte
-"-
ette lahoa
-"-
te
Te
olette lahonneet
olette lahonnut
ette ole lahonneet
ette ole lahonnut
he lahoavat eivät lahoa he ovat lahonneet eivät ole lahonneet
passiivi lahotaan ei lahota passiivi on lahottu ei ole lahottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lahosin en lahonnut minä olin lahonnut en ollut lahonnut
sinä lahosit et lahonnut sinä olit lahonnut et ollut lahonnut
hän lahosi ei lahonnut hän oli lahonnut ei ollut lahonnut
me lahosimme emme lahonneet me olimme lahonneet emme olleet lahonneet
te
Te
lahositte
-"-
ette lahonneet
ette lahonnut
te
Te
olitte lahonneet
olitte lahonnut
ette olleet lahonneet
ette olleet lahonnut
he lahosivat eivät lahonneet he olivat lahonneet eivät olleet lahonneet
passiivi lahottiin ei lahottu passiivi oli lahottu ei ollut lahottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lahoaisin
(lahoisin)
en lahoaisi
(lahoisi)
minä olisin lahonnut en olisi lahonnut
sinä lahoaisit
(lahoisit)
et lahoaisi
(lahoisi)
sinä olisit lahonnut et olisi lahonnut
hän lahoaisi
(lahoisi)
ei lahoaisi
(lahoisi)
hän olisi lahonnut ei olisi lahonnut
me lahoaisimme
(lahoisimme)
emme lahoaisi
(lahoisi)
me olisimme lahonneet emme olisi lahonneet
te
Te
lahoaisitte
(lahoisitte)
-"-
ette lahoaisi
(lahoisi)
-"-
te
Te
olisitte lahonneet
olisitte lahonnut
ette olisi lahonneet
ette olisi lahonnut
he lahoaisivat
(lahoisivat )
eivät lahoaisi
(lahoisi)
he olisivat lahonneet eivät olisi lahonneet
passiivi lahottaisiin ei lahottaisi passiivi olisi lahottu ei olisi lahottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä lahonnen en lahonne minä lienen lahonnut en liene lahonnut
sinä lahonnet et lahonne sinä lienet lahonnut et liene lahonnut
hän lahonnee ei lahonne hän lienee lahonnut ei liene lahonnut
me lahonnemme emme lahonne me lienemme lahonneet emme liene lahonneet
te
Te
lahonnette
-"-
ette lahonne
-"-
te
Te
lienette lahonneet
lienette lahonnut
ette liene lahonneet
ette liene lahonnut
he lahonnevat eivät lahonne he lienevät lahonneet eivät liene lahonneet
passiivi lahottaneen ei lahottane passiivi lienee lahottu ei liene lahottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä lahoa älä lahoa sinä
hän lahotkoon älköön lahotko hän olkoon lahonnut älköön olko lahonnut
me lahotkaamme älkäämme lahotko me
te
Te
lahotkaa
-"-
älkää lahotko
-"-
te
Te
he lahotkoot älkööt lahotko he olkoot lahonneet älkööt olko lahonneet
passiivi lahottakoon älköön lahottako passiivi olkoon lahottu älköön olko lahottu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. lahota preesens lahoava lahottava
pitkä 1. lahotakseen1 perfekti lahonnut lahottu
2. inessiivi lahotessa2 lahottaessa agentti lahoama4
instruktiivi lahoten kielteinen agentti lahoamaton
3. inessiivi lahoamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi lahoamasta
illatiivi lahoamaan
adessiivi lahoamalla
abessiivi lahoamatta
instruktiivi lahoaman lahottaman
4. nominatiivi lahoaminen
partitiivi lahoamista
5 lahoamaisillaan3