Liite:Verbitaivutus/suomi/luoda

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luon en luo minä olen luonut en ole luonut
sinä luot et luo sinä olet luonut et ole luonut
hän luo ei luo hän on luonut ei ole luonut
me luomme emme luo me olemme luoneet emme ole luoneet
te
Te
luotte
-"-
ette luo
-"-
te
Te
olette luoneet
olette luonut
ette ole luoneet
ette ole luonut
he luovat eivät luo he ovat luoneet eivät ole luoneet
passiivi luodaan ei luoda passiivi on luotu ei ole luotu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loin en luonut minä olin luonut en ollut luonut
sinä loit et luonut sinä olit luonut et ollut luonut
hän loi ei luonut hän oli luonut ei ollut luonut
me loimme emme luoneet me olimme luoneet emme olleet luoneet
te
Te
loitte
-"-
ette luoneet
ette luonut
te
Te
olitte luoneet
olitte luonut
ette olleet luoneet
ette olleet luonut
he loivat eivät luoneet he olivat luoneet eivät olleet luoneet
passiivi luotiin ei luotu passiivi oli luotu ei ollut luotu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loisin en loisi minä olisin luonut en olisi luonut
sinä loisit et loisi sinä olisit luonut et olisi luonut
hän loisi ei loisi hän olisi luonut ei olisi luonut
me loisimme emme loisi me olisimme luoneet emme olisi luoneet
te
Te
loisitte
-"-
ette loisi
-"-
te
Te
olisitte luoneet
olisitte luonut
ette olisi luoneet
ette olisi luonut
he loisivat eivät loisi he olisivat luoneet eivät olisi luoneet
passiivi luotaisiin ei luotaisi passiivi olisi luotu ei olisi luotu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luonen en luone minä lienen luonut en liene luonut
sinä luonet et luone sinä lienet luonut et liene luonut
hän luonee ei luone hän lienee luonut ei liene luonut
me luonemme emme luone me lienemme luoneet emme liene luoneet
te
Te
luonette
-"-
ette luone
-"-
te
Te
lienette luoneet
lienette luonut
ette liene luoneet
ette liene luonut
he luonevat eivät luone he lienevät luoneet eivät liene luoneet
passiivi luotaneen ei luotane passiivi lienee luotu ei liene luotu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä luo älä luo sinä
hän luokoon älköön luoko hän olkoon luonut älköön olko luonut
me luokaamme älkäämme luoko me
te
Te
luokaa
-"-
älkää luoko
-"-
te
Te
he luokoot älkööt luoko he olkoot luoneet älkööt olko luoneet
passiivi luotakoon älköön luotako passiivi olkoon luotu älköön olko luotu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luoda preesens luova luotava
pitkä 1. luodakseen1 perfekti luonut luotu
2. inessiivi luodessa2 luotaessa agentti luoma4
instruktiivi luoden kielteinen agentti luomaton
3. inessiivi luomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi luomasta
illatiivi luomaan
adessiivi luomalla
abessiivi luomatta
instruktiivi luoman luotaman
4. nominatiivi luominen
partitiivi luomista
5 luomaisillaan3