Liite:Verbitaivutus/suomi/muodostua

Vartalot
vokaalivartalo muodostu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muodostun en muodostu minä olen muodostunut en ole muodostunut
sinä muodostut et muodostu sinä olet muodostunut et ole muodostunut
hän muodostuu ei muodostu hän on muodostunut ei ole muodostunut
me muodostumme emme muodostu me olemme muodostuneet emme ole muodostuneet
te
Te
muodostutte
-"-
ette muodostu
-"-
te
Te
olette muodostuneet
olette muodostunut
ette ole muodostuneet
ette ole muodostunut
he muodostuvat eivät muodostu he ovat muodostuneet eivät ole muodostuneet
passiivi muodostutaan ei muodostuta passiivi on muodostuttu ei ole muodostuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muodostuin en muodostunut minä olin muodostunut en ollut muodostunut
sinä muodostuit et muodostunut sinä olit muodostunut et ollut muodostunut
hän muodostui ei muodostunut hän oli muodostunut ei ollut muodostunut
me muodostuimme emme muodostuneet me olimme muodostuneet emme olleet muodostuneet
te
Te
muodostuitte
-"-
ette muodostuneet
ette muodostunut
te
Te
olitte muodostuneet
olitte muodostunut
ette olleet muodostuneet
ette olleet muodostunut
he muodostuivat eivät muodostuneet he olivat muodostuneet eivät olleet muodostuneet
passiivi muodostuttiin ei muodostuttu passiivi oli muodostuttu ei ollut muodostuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muodostuisin en muodostuisi minä olisin muodostunut en olisi muodostunut
sinä muodostuisit et muodostuisi sinä olisit muodostunut et olisi muodostunut
hän muodostuisi ei muodostuisi hän olisi muodostunut ei olisi muodostunut
me muodostuisimme emme muodostuisi me olisimme muodostuneet emme olisi muodostuneet
te
Te
muodostuisitte
-"-
ette muodostuisi
-"-
te
Te
olisitte muodostuneet
olisitte muodostunut
ette olisi muodostuneet
ette olisi muodostunut
he muodostuisivat eivät muodostuisi he olisivat muodostuneet eivät olisi muodostuneet
passiivi muodostuttaisiin ei muodostuttaisi passiivi olisi muodostuttu ei olisi muodostuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä muodostunen en muodostune minä lienen muodostunut en liene muodostunut
sinä muodostunet et muodostune sinä lienet muodostunut et liene muodostunut
hän muodostunee ei muodostune hän lienee muodostunut ei liene muodostunut
me muodostunemme emme muodostune me lienemme muodostuneet emme liene muodostuneet
te
Te
muodostunette
-"-
ette muodostune
-"-
te
Te
lienette muodostuneet
lienette muodostunut
ette liene muodostuneet
ette liene muodostunut
he muodostunevat eivät muodostune he lienevät muodostuneet eivät liene muodostuneet
passiivi muodostuttaneen ei muodostuttane passiivi lienee muodostuttu ei liene muodostuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä muodostu älä muodostu sinä
hän muodostukoon älköön muodostuko hän olkoon muodostunut älköön olko muodostunut
me muodostukaamme älkäämme muodostuko me
te
Te
muodostukaa
-"-
älkää muodostuko
-"-
te
Te
he muodostukoot älkööt muodostuko he olkoot muodostuneet älkööt olko muodostuneet
passiivi muodostuttakoon älköön muodostuttako passiivi olkoon muodostuttu älköön olko muodostuttu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. muodostua preesens muodostuva muodostuttava
pitkä 1. muodostuakseen1 perfekti muodostunut muodostuttu
2. inessiivi muodostuessa2 muodostuttaessa agentti muodostuma4
instruktiivi muodostuen kielteinen agentti muodostumaton
3. inessiivi muodostumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi muodostumasta
illatiivi muodostumaan
adessiivi muodostumalla
abessiivi muodostumatta
instruktiivi muodostuman muodostuttaman
4. muodostuminen
5 muodostumaisillaan3