Liite:Verbitaivutus/suomi/osua

Vartalot
vokaalivartalo osu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osun en osu minä olen osunut en ole osunut
sinä osut et osu sinä olet osunut et ole osunut
hän osuu ei osu hän on osunut ei ole osunut
me osumme emme osu me olemme osuneet emme ole osuneet
te
Te
osutte
-"-
ette osu
-"-
te
Te
olette osuneet
olette osunut
ette ole osuneet
ette ole osunut
he osuvat eivät osu he ovat osuneet eivät ole osuneet
passiivi osutaan ei osuta passiivi on osuttu ei ole osuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osuin en osunut minä olin osunut en ollut osunut
sinä osuit et osunut sinä olit osunut et ollut osunut
hän osui ei osunut hän oli osunut ei ollut osunut
me osuimme emme osuneet me olimme osuneet emme olleet osuneet
te
Te
osuitte
-"-
ette osuneet
ette osunut
te
Te
olitte osuneet
olitte osunut
ette olleet osuneet
ette olleet osunut
he osuivat eivät osuneet he olivat osuneet eivät olleet osuneet
passiivi osuttiin ei osuttu passiivi oli osuttu ei ollut osuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osuisin en osuisi minä olisin osunut en olisi osunut
sinä osuisit et osuisi sinä olisit osunut et olisi osunut
hän osuisi ei osuisi hän olisi osunut ei olisi osunut
me osuisimme emme osuisi me olisimme osuneet emme olisi osuneet
te
Te
osuisitte
-"-
ette osuisi
-"-
te
Te
olisitte osuneet
olisitte osunut
ette olisi osuneet
ette olisi osunut
he osuisivat eivät osuisi he olisivat osuneet eivät olisi osuneet
passiivi osuttaisiin ei osuttaisi passiivi olisi osuttu ei olisi osuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä osunen en osune minä lienen osunut en liene osunut
sinä osunet et osune sinä lienet osunut et liene osunut
hän osunee ei osune hän lienee osunut ei liene osunut
me osunemme emme osune me lienemme osuneet emme liene osuneet
te
Te
osunette
-"-
ette osune
-"-
te
Te
lienette osuneet
lienette osunut
ette liene osuneet
ette liene osunut
he osunevat eivät osune he lienevät osuneet eivät liene osuneet
passiivi osuttaneen ei osuttane passiivi lienee osuttu ei liene osuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä osu älä osu sinä
hän osukoon älköön osuko hän olkoon osunut älköön olko osunut
me osukaamme älkäämme osuko me
te
Te
osukaa
-"-
älkää osuko
-"-
te
Te
he osukoot älkööt osuko he olkoot osuneet älkööt olko osuneet
passiivi osuttakoon älköön osuttako passiivi olkoon osuttu älköön olko osuttu

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. osua preesens osuva osuttava
pitkä 1. osuakseen1 perfekti osunut osuttu
2. inessiivi osuessa2 osuttaessa agentti osuma4
instruktiivi osuen kielteinen agentti osumaton
3. inessiivi osumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi osumasta
illatiivi osumaan
adessiivi osumalla
abessiivi osumatta
instruktiivi osuman osuttaman
4. osuminen
5 osumaisillaan3