Liite:Verbitaivutus/suomi/otella

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ottelen en ottele minä olen otellut en ole otellut
sinä ottelet et ottele sinä olet otellut et ole otellut
hän ottelee ei ottele hän on otellut ei ole otellut
me ottelemme emme ottele me olemme otelleet emme ole otelleet
te
Te
ottelette
-"-
ette ottele
-"-
te
Te
olette otelleet
olette otellut
ette ole otelleet
ette ole otellut
he ottelevat eivät ottele he ovat otelleet eivät ole otelleet
passiivi otellaan ei otella passiivi on oteltu ei ole oteltu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ottelin en otellut minä olin otellut en ollut otellut
sinä ottelit et otellut sinä olit otellut et ollut otellut
hän otteli ei otellut hän oli otellut ei ollut otellut
me ottelimme emme otelleet me olimme otelleet emme olleet otelleet
te
Te
ottelitte
-"-
ette otelleet
ette otellut
te
Te
olitte otelleet
olitte otellut
ette olleet otelleet
ette olleet otellut
he ottelivat eivät otelleet he olivat otelleet eivät olleet otelleet
passiivi oteltiin ei oteltu passiivi oli oteltu ei ollut oteltu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ottelisin en ottelisi minä olisin otellut en olisi otellut
sinä ottelisit et ottelisi sinä olisit otellut et olisi otellut
hän ottelisi ei ottelisi hän olisi otellut ei olisi otellut
me ottelisimme emme ottelisi me olisimme otelleet emme olisi otelleet
te
Te
ottelisitte
-"-
ette ottelisi
-"-
te
Te
olisitte otelleet
olisitte otellut
ette olisi otelleet
ette olisi otellut
he ottelisivat eivät ottelisi he olisivat otelleet eivät olisi otelleet
passiivi oteltaisiin ei oteltaisi passiivi olisi oteltu ei olisi oteltu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä otellen en otelle minä lienen otellut en liene otellut
sinä otellet et otelle sinä lienet otellut et liene otellut
hän otellee ei otelle hän lienee otellut ei liene otellut
me otellemme emme otelle me lienemme otelleet emme liene otelleet
te
Te
otellette
-"-
ette otelle
-"-
te
Te
lienette otelleet
lienette otellut
ette liene otelleet
ette liene otellut
he otellevat eivät otelle he lienevät otelleet eivät liene otelleet
passiivi oteltaneen ei oteltane passiivi lienee oteltu ei liene oteltu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ottele älä ottele sinä
hän otelkoon älköön otelko hän olkoon otellut älköön olko otellut
me otelkaamme älkäämme otelko me
te
Te
otelkaa
-"-
älkää otelko
-"-
te
Te
he otelkoot älkööt otelko he olkoot otelleet älkööt olko otelleet
passiivi oteltakoon älköön oteltako passiivi olkoon oteltu älköön olko oteltu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. otella preesens otteleva oteltava
pitkä 1. otellakseen1 perfekti otellut oteltu
2. inessiivi otellessa2 oteltaessa agentti ottelema4
instruktiivi otellen kielteinen agentti ottelematon
3. inessiivi ottelemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) ma-infinitiivi eli kolmannen infinitiivin perusmuoto, jota ei voida käyttää agenttipartisiippina
(esim. minun rakentama talo), jos verbi on merkitykseltään intransitiivinen; älä sekoita intransitiivi-
verbien substantiiveina käytettäviin ma-infinitiiveihin (esim. kuolla -> kuolema)

elatiivi ottelemasta
illatiivi ottelemaan
adessiivi ottelemalla
abessiivi ottelematta
instruktiivi otteleman oteltaman
4. nominatiivi otteleminen
partitiivi ottelemista
5 ottelemaisillaan3