Liite:Verbitaivutus/suomi/päätyä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä päädyn en päädy minä olen päätynyt en ole päätynyt
sinä päädyt et päädy sinä olet päätynyt et ole päätynyt
hän päätyy ei päädy hän on päätynyt ei ole päätynyt
me päädymme emme päädy me olemme päätyneet emme ole päätyneet
te
Te
päädytte
-"-
ette päädy
-"-
te
Te
olette päätyneet
olette päätynyt
ette ole päätyneet
ette ole päätynyt
he päätyvät eivät päädy he ovat päätyneet eivät ole päätyneet
passiivi päädytään ei päädytä passiivi on päädytty ei ole päädytty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä päädyin en päätynyt minä olin päätynyt en ollut päätynyt
sinä päädyit et päätynyt sinä olit päätynyt et ollut päätynyt
hän päätyi ei päätynyt hän oli päätynyt ei ollut päätynyt
me päädyimme emme päätyneet me olimme päätyneet emme olleet päätyneet
te
Te
päädyitte
-"-
ette päätyneet
ette päätynyt
te
Te
olitte päätyneet
olitte päätynyt
ette olleet päätyneet
ette olleet päätynyt
he päätyivät eivät päätyneet he olivat päätyneet eivät olleet päätyneet
passiivi päädyttiin ei päädytty passiivi oli päädytty ei ollut päädytty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä päätyisin en päätyisi minä olisin päätynyt en olisi päätynyt
sinä päätyisit et päätyisi sinä olisit päätynyt et olisi päätynyt
hän päätyisi ei päätyisi hän olisi päätynyt ei olisi päätynyt
me päätyisimme emme päätyisi me olisimme päätyneet emme olisi päätyneet
te
Te
päätyisitte
-"-
ette päätyisi
-"-
te
Te
olisitte päätyneet
olisitte päätynyt
ette olisi päätyneet
ette olisi päätynyt
he päätyisivät eivät päätyisi he olisivat päätyneet eivät olisi päätyneet
passiivi päädyttäisiin ei päädyttäisi passiivi olisi päädytty ei olisi päädytty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä päätynen en päätyne minä lienen päätynyt en liene päätynyt
sinä päätynet et päätyne sinä lienet päätynyt et liene päätynyt
hän päätynee ei päätyne hän lienee päätynyt ei liene päätynyt
me päätynemme emme päätyne me lienemme päätyneet emme liene päätyneet
te
Te
päätynette
-"-
ette päätyne
-"-
te
Te
lienette päätyneet
lienette päätynyt
ette liene päätyneet
ette liene päätynyt
he päätynevät eivät päätyne he lienevät päätyneet eivät liene päätyneet
passiivi päädyttäneen ei päädyttäne passiivi lienee päädytty ei liene päädytty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä päädy älä päädy sinä
hän päätyköön älköön päätykö hän olkoon päätynyt älköön olko päätynyt
me päätykäämme älkäämme päätykö me
te
Te
päätykää
-"-
älkää päätykö
-"-
te
Te
he päätykööt älkööt päätykö he olkoot päätyneet älkööt olko päätyneet
passiivi päädyttäköön älköön päädyttäkö passiivi olkoon päädytty älköön olko päädytty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. päätyä preesens päätyvä päädyttävä
pitkä 1. päätyäkseen1 perfekti päätynyt päädytty
2. inessiivi päätyessä2 päädyttäessä agentti päätymä4
instruktiivi päätyen kielteinen agentti päätymätön
3. inessiivi päätymässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi päätymästä
illatiivi päätymään
adessiivi päätymällä
abessiivi päätymättä
instruktiivi päätymän päädyttämän
4. nominatiivi päätyminen
partitiivi päätymistä
5 päätymäisillään3