Liite:Verbitaivutus/suomi/paljastaa

Vartalot
vokaalivartalo paljasta-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastan en paljasta minä olen paljastanut en ole paljastanut
sinä paljastat et paljasta sinä olet paljastanut et ole paljastanut
hän paljastaa ei paljasta hän on paljastanut ei ole paljastanut
me paljastamme emme paljasta me olemme paljastaneet emme ole paljastaneet
te
Te
paljastatte
-"-
ette paljasta
-"-
te
Te
olette paljastaneet
olette paljastanut
ette ole paljastaneet
ette ole paljastanut
he paljastavat eivät paljasta he ovat paljastaneet eivät ole paljastaneet
passiivi paljastetaan ei paljasteta passiivi on paljastettu ei ole paljastettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastin en paljastanut minä olin paljastanut en ollut paljastanut
sinä paljastit et paljastanut sinä olit paljastanut et ollut paljastanut
hän paljasti ei paljastanut hän oli paljastanut ei ollut paljastanut
me paljastimme emme paljastaneet me olimme paljastaneet emme olleet paljastaneet
te
Te
paljastitte
-"-
ette paljastaneet
ette paljastanut
te
Te
olitte paljastaneet
olitte paljastanut
ette olleet paljastaneet
ette olleet paljastanut
he paljastivat eivät paljastaneet he olivat paljastaneet eivät olleet paljastaneet
passiivi paljastettiin ei paljastettu passiivi oli paljastettu ei ollut paljastettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastaisin en paljastaisi minä olisin paljastanut en olisi paljastanut
sinä paljastaisit et paljastaisi sinä olisit paljastanut et olisi paljastanut
hän paljastaisi ei paljastaisi hän olisi paljastanut ei olisi paljastanut
me paljastaisimme emme paljastaisi me olisimme paljastaneet emme olisi paljastaneet
te
Te
paljastaisitte
-"-
ette paljastaisi
-"-
te
Te
olisitte paljastaneet
olisitte paljastanut
ette olisi paljastaneet
ette olisi paljastanut
he paljastaisivat eivät paljastaisi he olisivat paljastaneet eivät olisi paljastaneet
passiivi paljastettaisiin ei paljastettaisi passiivi olisi paljastettu ei olisi paljastettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä paljastanen en paljastane minä lienen paljastanut en liene paljastanut
sinä paljastanet et paljastane sinä lienet paljastanut et liene paljastanut
hän paljastanee ei paljastane hän lienee paljastanut ei liene paljastanut
me paljastanemme emme paljastane me lienemme paljastaneet emme liene paljastaneet
te
Te
paljastanette
-"-
ette paljastane
-"-
te
Te
lienette paljastaneet
lienette paljastanut
ette liene paljastaneet
ette liene paljastanut
he paljastanevat eivät paljastane he lienevät paljastaneet eivät liene paljastaneet
passiivi paljastettaneen ei paljastettane passiivi lienee paljastettu ei liene paljastettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä paljasta älä paljasta sinä
hän paljastakoon älköön paljastako hän olkoon paljastanut älköön olko paljastanut
me paljastakaamme älkäämme paljastako me
te
Te
paljastakaa
-"-
älkää paljastako
-"-
te
Te
he paljastakoot älkööt paljastako he olkoot paljastaneet älkööt olko paljastaneet
passiivi paljastettakoon älköön paljastettako passiivi olkoon paljastettu älköön olko paljastettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. paljastaa preesens paljastava paljastettava
pitkä 1. paljastaakseen1 perfekti paljastanut paljastettu
2. inessiivi paljastaessa2 paljastettaessa agentti paljastama4
instruktiivi paljastaen kielteinen agentti paljastamaton
3. inessiivi paljastamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi paljastamasta
illatiivi paljastamaan
adessiivi paljastamalla
abessiivi paljastamatta
instruktiivi paljastaman paljastettaman
4. nominatiivi paljastaminen
partitiivi paljastamista
5 paljastamaisillaan3