Liite:Verbitaivutus/suomi/piristää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piristän en piristä minä olen piristänyt en ole piristänyt
sinä piristät et piristä sinä olet piristänyt et ole piristänyt
hän piristää ei piristä hän on piristänyt ei ole piristänyt
me piristämme emme piristä me olemme piristäneet emme ole piristäneet
te
Te
piristätte
-"-
ette piristä
-"-
te
Te
olette piristäneet
olette piristänyt
ette ole piristäneet
ette ole piristänyt
he piristävät eivät piristä he ovat piristäneet eivät ole piristäneet
passiivi piristetään ei piristetä passiivi on piristetty ei ole piristetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piristin en piristänyt minä olin piristänyt en ollut piristänyt
sinä piristit et piristänyt sinä olit piristänyt et ollut piristänyt
hän piristi ei piristänyt hän oli piristänyt ei ollut piristänyt
me piristimme emme piristäneet me olimme piristäneet emme olleet piristäneet
te
Te
piristitte
-"-
ette piristäneet
ette piristänyt
te
Te
olitte piristäneet
olitte piristänyt
ette olleet piristäneet
ette olleet piristänyt
he piristivät eivät piristäneet he olivat piristäneet eivät olleet piristäneet
passiivi piristettiin ei piristetty passiivi oli piristetty ei ollut piristetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piristäisin en piristäisi minä olisin piristänyt en olisi piristänyt
sinä piristäisit et piristäisi sinä olisit piristänyt et olisi piristänyt
hän piristäisi ei piristäisi hän olisi piristänyt ei olisi piristänyt
me piristäisimme emme piristäisi me olisimme piristäneet emme olisi piristäneet
te
Te
piristäisitte
-"-
ette piristäisi
-"-
te
Te
olisitte piristäneet
olisitte piristänyt
ette olisi piristäneet
ette olisi piristänyt
he piristäisivät eivät piristäisi he olisivat piristäneet eivät olisi piristäneet
passiivi piristettäisiin ei piristettäisi passiivi olisi piristetty ei olisi piristetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä piristänen en piristäne minä lienen piristänyt en liene piristänyt
sinä piristänet et piristäne sinä lienet piristänyt et liene piristänyt
hän piristänee ei piristäne hän lienee piristänyt ei liene piristänyt
me piristänemme emme piristäne me lienemme piristäneet emme liene piristäneet
te
Te
piristänette
-"-
ette piristäne
-"-
te
Te
lienette piristäneet
lienette piristänyt
ette liene piristäneet
ette liene piristänyt
he piristänevät eivät piristäne he lienevät piristäneet eivät liene piristäneet
passiivi piristettäneen ei piristettäne passiivi lienee piristetty ei liene piristetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä piristä älä piristä sinä
hän piristäköön älköön piristäkö hän olkoon piristänyt älköön olko piristänyt
me piristäkäämme älkäämme piristäkö me
te
Te
piristäkää
-"-
älkää piristäkö
-"-
te
Te
he piristäkööt älkööt piristäkö he olkoot piristäneet älkööt olko piristäneet
passiivi piristettäköön älköön piristettäkö passiivi olkoon piristetty älköön olko piristetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. piristää preesens piristävä piristettävä
pitkä 1. piristääkseen1 perfekti piristänyt piristetty
2. inessiivi piristäessä2 piristettäessä agentti piristämä4
instruktiivi piristäen kielteinen agentti piristämätön
3. inessiivi piristämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi piristämästä
illatiivi piristämään
adessiivi piristämällä
abessiivi piristämättä
instruktiivi piristämän piristettämän
4. nominatiivi piristäminen
partitiivi piristämistä
5 piristämäisillään3