Liite:Verbitaivutus/suomi/puhua

Vartalot
vokaalivartalo puhu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhun en puhu minä olen puhunut en ole puhunut
sinä puhut et puhu sinä olet puhunut et ole puhunut
hän puhuu ei puhu hän on puhunut ei ole puhunut
me puhumme emme puhu me olemme puhuneet emme ole puhuneet
te
Te
puhutte
-"-
ette puhu
-"-
te
Te
olette puhuneet
olette puhunut
ette ole puhuneet
ette ole puhunut
he puhuvat eivät puhu he ovat puhuneet eivät ole puhuneet
passiivi puhutaan ei puhuta passiivi on puhuttu ei ole puhuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhuin en puhunut minä olin puhunut en ollut puhunut
sinä puhuit et puhunut sinä olit puhunut et ollut puhunut
hän puhui ei puhunut hän oli puhunut ei ollut puhunut
me puhuimme emme puhuneet me olimme puhuneet emme olleet puhuneet
te
Te
puhuitte
-"-
ette puhuneet
ette puhunut
te
Te
olitte puhuneet
olitte puhunut
ette olleet puhuneet
ette olleet puhunut
he puhuivat eivät puhuneet he olivat puhuneet eivät olleet puhuneet
passiivi puhuttiin ei puhuttu passiivi oli puhuttu ei ollut puhuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhuisin en puhuisi minä olisin puhunut en olisi puhunut
sinä puhuisit et puhuisi sinä olisit puhunut et olisi puhunut
hän puhuisi ei puhuisi hän olisi puhunut ei olisi puhunut
me puhuisimme emme puhuisi me olisimme puhuneet emme olisi puhuneet
te
Te
puhuisitte
-"-
ette puhuisi
-"-
te
Te
olisitte puhuneet
olisitte puhunut
ette olisi puhuneet
ette olisi puhunut
he puhuisivat eivät puhuisi he olisivat puhuneet eivät olisi puhuneet
passiivi puhuttaisiin ei puhuttaisi passiivi olisi puhuttu ei olisi puhuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puhunen en puhune minä lienen puhunut en liene puhunut
sinä puhunet et puhune sinä lienet puhunut et liene puhunut
hän puhunee ei puhune hän lienee puhunut ei liene puhunut
me puhunemme emme puhune me lienemme puhuneet emme liene puhuneet
te
Te
puhunette
-"-
ette puhune
-"-
te
Te
lienette puhuneet
lienette puhunut
ette liene puhuneet
ette liene puhunut
he puhunevat eivät puhune he lienevät puhuneet eivät liene puhuneet
passiivi puhuttaneen ei puhuttane passiivi lienee puhuttu ei liene puhuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä puhu älä puhu sinä
hän puhukoon älköön puhuko hän olkoon puhunut älköön olko puhunut
me puhukaamme älkäämme puhuko me
te
Te
puhukaa
-"-
älkää puhuko
-"-
te
Te
he puhukoot älkööt puhuko he olkoot puhuneet älkööt olko puhuneet
passiivi puhuttakoon älköön puhuttako passiivi olkoon puhuttu älköön olko puhuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. puhua preesens puhuva puhuttava
pitkä 1. puhuakseen1 perfekti puhunut puhuttu
2. inessiivi puhuessa2 puhuttaessa agentti puhuma4
instruktiivi puhuen kielteinen agentti puhumaton
3. inessiivi puhumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi puhumasta
illatiivi puhumaan
adessiivi puhumalla
abessiivi puhumatta
instruktiivi puhuman puhuttaman
4. puhuminen
5 puhumaisillaan3