Liite:Verbitaivutus/suomi/puida

Vartalot
vokaalivartalo pui-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puin en pui minä olen puinut en ole puinut
sinä puit et pui sinä olet puinut et ole puinut
hän pui ei pui hän on puinut ei ole puinut
me puimme emme pui me olemme puineet emme ole puineet
te
Te
puitte
-"-
ette pui
-"-
te
Te
olette puineet
olette puinut
ette ole puineet
ette ole puinut
he puivat eivät pui he ovat puineet eivät ole puineet
passiivi puidaan ei puida passiivi on puitu ei ole puitu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puin en puinut minä olin puinut en ollut puinut
sinä puit et puinut sinä olit puinut et ollut puinut
hän pui ei puinut hän oli puinut ei ollut puinut
me puimme emme puineet me olimme puineet emme olleet puineet
te
Te
puitte
-"-
ette puineet
ette puinut
te
Te
olitte puineet
olitte puinut
ette olleet puineet
ette olleet puinut
he puivat eivät puineet he olivat puineet eivät olleet puineet
passiivi puitiin ei puitu passiivi oli puitu ei ollut puitu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puisin en puisi minä olisin puinut en olisi puinut
sinä puisit et puisi sinä olisit puinut et olisi puinut
hän puisi ei puisi hän olisi puinut ei olisi puinut
me puisimme emme puisi me olisimme puineet emme olisi puineet
te
Te
puisitte
-"-
ette puisi
-"-
te
Te
olisitte puineet
olisitte puinut
ette olisi puineet
ette olisi puinut
he puisivat eivät puisi he olisivat puineet eivät olisi puineet
passiivi puitaisiin ei puitaisi passiivi olisi puitu ei olisi puitu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puinen en puine minä lienen puinut en liene puinut
sinä puinet et puine sinä lienet puinut et liene puinut
hän puinee ei puine hän lienee puinut ei liene puinut
me puinemme emme puine me lienemme puineet emme liene puineet
te
Te
puinette
-"-
ette puine
-"-
te
Te
lienette puineet
lienette puinut
ette liene puineet
ette liene puinut
he puinevat eivät puine he lienevät puineet eivät liene puineet
passiivi puitaneen ei puitane passiivi lienee puitu ei liene puitu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä pui älä pui sinä
hän puikoon älköön puiko hän olkoon puinut älköön olko puinut
me puikaamme älkäämme puiko me
te
Te
puikaa
-"-
älkää puiko
-"-
te
Te
he puikoot älkööt puiko he olkoot puineet älkööt olko puineet
passiivi puitakoon älköön puitako passiivi olkoon puitu älköön olko puitu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. puida preesens puiva puitava
pitkä 1. puidakseen1 perfekti puinut puitu
2. inessiivi puidessa2 puitaessa agentti puima4
instruktiivi puiden kielteinen agentti puimaton
3. inessiivi puimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi puimasta
illatiivi puimaan
adessiivi puimalla
abessiivi puimatta
instruktiivi puiman puitaman
4. puiminen
5 puimaisillaan3