Liite:Verbitaivutus/suomi/repiä

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä revin en revi minä olen repinyt en ole repinyt
sinä revit et revi sinä olet repinyt et ole repinyt
hän repii ei revi hän on repinyt ei ole repinyt
me revimme emme revi me olemme repineet emme ole repineet
te
Te
revitte
-"-
ette revi
-"-
te
Te
olette repineet
olette repinyt
ette ole repineet
ette ole repinyt
he repivät eivät revi he ovat repineet eivät ole repineet
passiivi revitään ei revitä passiivi on revitty ei ole revitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä revin en repinyt minä olin repinyt en ollut repinyt
sinä revit et repinyt sinä olit repinyt et ollut repinyt
hän repi ei repinyt hän oli repinyt ei ollut repinyt
me revimme emme repineet me olimme repineet emme olleet repineet
te
Te
revitte
-"-
ette repineet
ette repinyt
te
Te
olitte repineet
olitte repinyt
ette olleet repineet
ette olleet repinyt
he repivät eivät repineet he olivat repineet eivät olleet repineet
passiivi revittiin ei revitty passiivi oli revitty ei ollut revitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä repisin en repisi minä olisin repinyt en olisi repinyt
sinä repisit et repisi sinä olisit repinyt et olisi repinyt
hän repisi ei repisi hän olisi repinyt ei olisi repinyt
me repisimme emme repisi me olisimme repineet emme olisi repineet
te
Te
repisitte
-"-
ette repisi
-"-
te
Te
olisitte repineet
olisitte repinyt
ette olisi repineet
ette olisi repinyt
he repisivät eivät repisi he olisivat repineet eivät olisi repineet
passiivi revittäisiin ei revittäisi passiivi olisi revitty ei olisi revitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä repinen en repine minä lienen repinyt en liene repinyt
sinä repinet et repine sinä lienet repinyt et liene repinyt
hän repinee ei repine hän lienee repinyt ei liene repinyt
me repinemme emme repine me lienemme repineet emme liene repineet
te
Te
repinette
-"-
ette repine
-"-
te
Te
lienette repineet
lienette repinyt
ette liene repineet
ette liene repinyt
he repinevät eivät repine he lienevät repineet eivät liene repineet
passiivi revittäneen ei revittäne passiivi lienee revitty ei liene revitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä revi älä revi sinä
hän repiköön älköön repikö hän olkoon repinyt älköön olko repinyt
me repikäämme älkäämme repikö me
te
Te
repikää
-"-
älkää repikö
-"-
te
Te
he repikööt älkööt repikö he olkoot repineet älkööt olko repineet
passiivi revittäköön älköön revittäkö passiivi olkoon revitty älköön olko revitty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. repiä preesens repivä revittävä
pitkä 1. repiäkseen1 perfekti repinyt revitty
2. inessiivi repiessä2 revittäessä agentti repimä4
instruktiivi repien kielteinen agentti repimätön
3. inessiivi repimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi repimästä
illatiivi repimään
adessiivi repimällä
abessiivi repimättä
instruktiivi repimän revittämän
4. nominatiivi repiminen
partitiivi repimistä
5 repimäisillään3