Liite:Verbitaivutus/suomi/riisua

Vartalot
vokaalivartalo riisu-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riisun en riisu minä olen riisunut en ole riisunut
sinä riisut et riisu sinä olet riisunut et ole riisunut
hän riisuu ei riisu hän on riisunut ei ole riisunut
me riisumme emme riisu me olemme riisuneet emme ole riisuneet
te
Te
riisutte
-"-
ette riisu
-"-
te
Te
olette riisuneet
olette riisunut
ette ole riisuneet
ette ole riisunut
he riisuvat eivät riisu he ovat riisuneet eivät ole riisuneet
passiivi riisutaan ei riisuta passiivi on riisuttu ei ole riisuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riisuin en riisunut minä olin riisunut en ollut riisunut
sinä riisuit et riisunut sinä olit riisunut et ollut riisunut
hän riisui ei riisunut hän oli riisunut ei ollut riisunut
me riisuimme emme riisuneet me olimme riisuneet emme olleet riisuneet
te
Te
riisuitte
-"-
ette riisuneet
ette riisunut
te
Te
olitte riisuneet
olitte riisunut
ette olleet riisuneet
ette olleet riisunut
he riisuivat eivät riisuneet he olivat riisuneet eivät olleet riisuneet
passiivi riisuttiin ei riisuttu passiivi oli riisuttu ei ollut riisuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riisuisin en riisuisi minä olisin riisunut en olisi riisunut
sinä riisuisit et riisuisi sinä olisit riisunut et olisi riisunut
hän riisuisi ei riisuisi hän olisi riisunut ei olisi riisunut
me riisuisimme emme riisuisi me olisimme riisuneet emme olisi riisuneet
te
Te
riisuisitte
-"-
ette riisuisi
-"-
te
Te
olisitte riisuneet
olisitte riisunut
ette olisi riisuneet
ette olisi riisunut
he riisuisivat eivät riisuisi he olisivat riisuneet eivät olisi riisuneet
passiivi riisuttaisiin ei riisuttaisi passiivi olisi riisuttu ei olisi riisuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä riisunen en riisune minä lienen riisunut en liene riisunut
sinä riisunet et riisune sinä lienet riisunut et liene riisunut
hän riisunee ei riisune hän lienee riisunut ei liene riisunut
me riisunemme emme riisune me lienemme riisuneet emme liene riisuneet
te
Te
riisunette
-"-
ette riisune
-"-
te
Te
lienette riisuneet
lienette riisunut
ette liene riisuneet
ette liene riisunut
he riisunevat eivät riisune he lienevät riisuneet eivät liene riisuneet
passiivi riisuttaneen ei riisuttane passiivi lienee riisuttu ei liene riisuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä riisu älä riisu sinä
hän riisukoon älköön riisuko hän olkoon riisunut älköön olko riisunut
me riisukaamme älkäämme riisuko me
te
Te
riisukaa
-"-
älkää riisuko
-"-
te
Te
he riisukoot älkööt riisuko he olkoot riisuneet älkööt olko riisuneet
passiivi riisuttakoon älköön riisuttako passiivi olkoon riisuttu älköön olko riisuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. riisua preesens riisuva riisuttava
pitkä 1. riisuakseen1 perfekti riisunut riisuttu
2. inessiivi riisuessa2 riisuttaessa agentti riisuma4
instruktiivi riisuen kielteinen agentti riisumaton
3. inessiivi riisumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi riisumasta
illatiivi riisumaan
adessiivi riisumalla
abessiivi riisumatta
instruktiivi riisuman riisuttaman
4. riisuminen
5 riisumaisillaan3