Liite:Verbitaivutus/suomi/ruokkia

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo ruoki-
vahva vokaalivartalo ruokki-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokin en ruoki minä olen ruokkinut en ole ruokkinut
sinä ruokit et ruoki sinä olet ruokkinut et ole ruokkinut
hän ruokkii ei ruoki hän on ruokkinut ei ole ruokkinut
me ruokimme emme ruoki me olemme ruokkineet emme ole ruokkineet
te
Te
ruokitte
-"-
ette ruoki
-"-
te
Te
olette ruokkineet
olette ruokkinut
ette ole ruokkineet
ette ole ruokkinut
he ruokkivat eivät ruoki he ovat ruokkineet eivät ole ruokkineet
passiivi ruokitaan ei ruokita passiivi on ruokittu ei ole ruokittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokin en ruokkinut minä olin ruokkinut en ollut ruokkinut
sinä ruokit et ruokkinut sinä olit ruokkinut et ollut ruokkinut
hän ruokki ei ruokkinut hän oli ruokkinut ei ollut ruokkinut
me ruokimme emme ruokkineet me olimme ruokkineet emme olleet ruokkineet
te
Te
ruokitte
-"-
ette ruokkineet
ette ruokkinut
te
Te
olitte ruokkineet
olitte ruokkinut
ette olleet ruokkineet
ette olleet ruokkinut
he ruokkivat eivät ruokkineet he olivat ruokkineet eivät olleet ruokkineet
passiivi ruokittiin ei ruokittu passiivi oli ruokittu ei ollut ruokittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokkisin en ruokkisi minä olisin ruokkinut en olisi ruokkinut
sinä ruokkisit et ruokkisi sinä olisit ruokkinut et olisi ruokkinut
hän ruokkisi ei ruokkisi hän olisi ruokkinut ei olisi ruokkinut
me ruokkisimme emme ruokkisi me olisimme ruokkineet emme olisi ruokkineet
te
Te
ruokkisitte
-"-
ette ruokkisi
-"-
te
Te
olisitte ruokkineet
olisitte ruokkinut
ette olisi ruokkineet
ette olisi ruokkinut
he ruokkisivat eivät ruokkisi he olisivat ruokkineet eivät olisi ruokkineet
passiivi ruokittaisiin ei ruokittaisi passiivi olisi ruokittu ei olisi ruokittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ruokkinen en ruokkine minä lienen ruokkinut en liene ruokkinut
sinä ruokkinet et ruokkine sinä lienet ruokkinut et liene ruokkinut
hän ruokkinee ei ruokkine hän lienee ruokkinut ei liene ruokkinut
me ruokkinemme emme ruokkine me lienemme ruokkineet emme liene ruokkineet
te
Te
ruokkinette
-"-
ette ruokkine
-"-
te
Te
lienette ruokkineet
lienette ruokkinut
ette liene ruokkineet
ette liene ruokkinut
he ruokkinevat eivät ruokkine he lienevät ruokkineet eivät liene ruokkineet
passiivi ruokittaneen ei ruokittane passiivi lienee ruokittu ei liene ruokittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ruoki älä ruoki sinä
hän ruokkikoon älköön ruokkiko hän olkoon ruokkinut älköön olko ruokkinut
me ruokkikaamme älkäämme ruokkiko me
te
Te
ruokkikaa
-"-
älkää ruokkiko
-"-
te
Te
he ruokkikoot älkööt ruokkiko he olkoot ruokkineet älkööt olko ruokkineet
passiivi ruokittakoon älköön ruokittako passiivi olkoon ruokittu älköön olko ruokittu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ruokkia preesens ruokkiva ruokittava
pitkä 1. ruokkiakseen1 perfekti ruokkinut ruokittu
2. inessiivi ruokkiessa2 ruokittaessa agentti ruokkima4
instruktiivi ruokkien kielteinen agentti ruokkimaton
3. inessiivi ruokkimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ruokkimasta
illatiivi ruokkimaan
adessiivi ruokkimalla
abessiivi ruokkimatta
instruktiivi ruokkiman ruokittaman
4. ruokkiminen
5 ruokkimaisillaan3