Liite:Verbitaivutus/suomi/ryömiä

Vartalot
vokaalivartalo ryömi-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ryömin en ryömi minä olen ryöminyt en ole ryöminyt
sinä ryömit et ryömi sinä olet ryöminyt et ole ryöminyt
hän ryömii ei ryömi hän on ryöminyt ei ole ryöminyt
me ryömimme emme ryömi me olemme ryömineet emme ole ryömineet
te
Te
ryömitte
-"-
ette ryömi
-"-
te
Te
olette ryömineet
olette ryöminyt
ette ole ryömineet
ette ole ryöminyt
he ryömivät eivät ryömi he ovat ryömineet eivät ole ryömineet
passiivi ryömitään ei ryömitä passiivi on ryömitty ei ole ryömitty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ryömin en ryöminyt minä olin ryöminyt en ollut ryöminyt
sinä ryömit et ryöminyt sinä olit ryöminyt et ollut ryöminyt
hän ryömi ei ryöminyt hän oli ryöminyt ei ollut ryöminyt
me ryömimme emme ryömineet me olimme ryömineet emme olleet ryömineet
te
Te
ryömitte
-"-
ette ryömineet
ette ryöminyt
te
Te
olitte ryömineet
olitte ryöminyt
ette olleet ryömineet
ette olleet ryöminyt
he ryömivät eivät ryömineet he olivat ryömineet eivät olleet ryömineet
passiivi ryömittiin ei ryömitty passiivi oli ryömitty ei ollut ryömitty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ryömisin en ryömisi minä olisin ryöminyt en olisi ryöminyt
sinä ryömisit et ryömisi sinä olisit ryöminyt et olisi ryöminyt
hän ryömisi ei ryömisi hän olisi ryöminyt ei olisi ryöminyt
me ryömisimme emme ryömisi me olisimme ryömineet emme olisi ryömineet
te
Te
ryömisitte
-"-
ette ryömisi
-"-
te
Te
olisitte ryömineet
olisitte ryöminyt
ette olisi ryömineet
ette olisi ryöminyt
he ryömisivät eivät ryömisi he olisivat ryömineet eivät olisi ryömineet
passiivi ryömittäisiin ei ryömittäisi passiivi olisi ryömitty ei olisi ryömitty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä ryöminen en ryömine minä lienen ryöminyt en liene ryöminyt
sinä ryöminet et ryömine sinä lienet ryöminyt et liene ryöminyt
hän ryöminee ei ryömine hän lienee ryöminyt ei liene ryöminyt
me ryöminemme emme ryömine me lienemme ryömineet emme liene ryömineet
te
Te
ryöminette
-"-
ette ryömine
-"-
te
Te
lienette ryömineet
lienette ryöminyt
ette liene ryömineet
ette liene ryöminyt
he ryöminevät eivät ryömine he lienevät ryömineet eivät liene ryömineet
passiivi ryömittäneen ei ryömittäne passiivi lienee ryömitty ei liene ryömitty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä ryömi älä ryömi sinä
hän ryömiköön älköön ryömikö hän olkoon ryöminyt älköön olko ryöminyt
me ryömikäämme älkäämme ryömikö me
te
Te
ryömikää
-"-
älkää ryömikö
-"-
te
Te
he ryömikööt älkööt ryömikö he olkoot ryömineet älkööt olko ryömineet
passiivi ryömittäköön älköön ryömittäkö passiivi olkoon ryömitty älköön olko ryömitty

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. ryömiä preesens ryömivä ryömittävä
pitkä 1. ryömiäkseen1 perfekti ryöminyt ryömitty
2. inessiivi ryömiessä2 ryömittäessä agentti ryömimä4
instruktiivi ryömien kielteinen agentti ryömimätön
3. inessiivi ryömimässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi ryömimästä
illatiivi ryömimään
adessiivi ryömimällä
abessiivi ryömimättä
instruktiivi ryömimän ryömittämän
4. ryömiminen
5 ryömimäisillään3