Liite:Verbitaivutus/suomi/saartaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo saarra-
vahva vokaalivartalo saarta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saarran en saarra minä olen saartanut en ole saartanut
sinä saarrat et saarra sinä olet saartanut et ole saartanut
hän saartaa ei saarra hän on saartanut ei ole saartanut
me saarramme emme saarra me olemme saartaneet emme ole saartaneet
te
Te
saarratte
-"-
ette saarra
-"-
te
Te
olette saartaneet
olette saartanut
ette ole saartaneet
ette ole saartanut
he saartavat eivät saarra he ovat saartaneet eivät ole saartaneet
passiivi saarretaan ei saarreta passiivi on saarrettu ei ole saarrettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saarsin
saarroin
en saartanut minä olin saartanut en ollut saartanut
sinä saarsit
saarroit
et saartanut sinä olit saartanut et ollut saartanut
hän saarsi
saartoi
ei saartanut hän oli saartanut ei ollut saartanut
me saarsimme
saarroimme
emme saartaneet me olimme saartaneet emme olleet saartaneet
te
Te
saarsitte
saarroitte
-"-
ette saartaneet
ette saartanut
te
Te
olitte saartaneet
olitte saartanut
ette olleet saartaneet
ette olleet saartanut
he saarsivat
saartoivat
eivät saartaneet he olivat saartaneet eivät olleet saartaneet
passiivi saarrettiin ei saarrettu passiivi oli saarrettu ei ollut saarrettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saartaisin en saartaisi minä olisin saartanut en olisi saartanut
sinä saartaisit et saartaisi sinä olisit saartanut et olisi saartanut
hän saartaisi ei saartaisi hän olisi saartanut ei olisi saartanut
me saartaisimme emme saartaisi me olisimme saartaneet emme olisi saartaneet
te
Te
saartaisitte
-"-
ette saartaisi
-"-
te
Te
olisitte saartaneet
olisitte saartanut
ette olisi saartaneet
ette olisi saartanut
he saartaisivat eivät saartaisi he olisivat saartaneet eivät olisi saartaneet
passiivi saarrettaisiin ei saarrettaisi passiivi olisi saarrettu ei olisi saarrettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä saartanen en saartane minä lienen saartanut en liene saartanut
sinä saartanet et saartane sinä lienet saartanut et liene saartanut
hän saartanee ei saartane hän lienee saartanut ei liene saartanut
me saartanemme emme saartane me lienemme saartaneet emme liene saartaneet
te
Te
saartanette
-"-
ette saartane
-"-
te
Te
lienette saartaneet
lienette saartanut
ette liene saartaneet
ette liene saartanut
he saartanevat eivät saartane he lienevät saartaneet eivät liene saartaneet
passiivi saarrettaneen ei saarrettane passiivi lienee saarrettu ei liene saarrettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä saarra älä saarra sinä
hän saartakoon älköön saartako hän olkoon saartanut älköön olko saartanut
me saartakaamme älkäämme saartako me
te
Te
saartakaa
-"-
älkää saartako
-"-
te
Te
he saartakoot älkööt saartako he olkoot saartaneet älkööt olko saartaneet
passiivi saarrettakoon älköön saarrettako passiivi olkoon saarrettu älköön olko saarrettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. saartaa preesens saartava saarrettava
pitkä 1. saartaakseen1 perfekti saartanut saarrettu
2. inessiivi saartaessa2 saarrettaessa agentti saartama4
instruktiivi saartaen kielteinen agentti saartamaton
3. inessiivi saartamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi saartamasta
illatiivi saartamaan
adessiivi saartamalla
abessiivi saartamatta
instruktiivi saartaman saarrettaman
4. nominatiivi saartaminen
partitiivi saartamista
5 saartamaisillaan3