Liite:Verbitaivutus/suomi/sanoa

Vartalot
vokaalivartalo sano-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sanon en sano minä olen sanonut en ole sanonut
sinä sanot et sano sinä olet sanonut et ole sanonut
hän sanoo ei sano hän on sanonut ei ole sanonut
me sanomme emme sano me olemme sanoneet emme ole sanoneet
te
Te
sanotte
-"-
ette sano
-"-
te
Te
olette sanoneet
olette sanonut
ette ole sanoneet
ette ole sanonut
he sanovat eivät sano he ovat sanoneet eivät ole sanoneet
passiivi sanotaan ei sanota passiivi on sanottu ei ole sanottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sanoin en sanonut minä olin sanonut en ollut sanonut
sinä sanoit et sanonut sinä olit sanonut et ollut sanonut
hän sanoi ei sanonut hän oli sanonut ei ollut sanonut
me sanoimme emme sanoneet me olimme sanoneet emme olleet sanoneet
te
Te
sanoitte
-"-
ette sanoneet
ette sanonut
te
Te
olitte sanoneet
olitte sanonut
ette olleet sanoneet
ette olleet sanonut
he sanoivat eivät sanoneet he olivat sanoneet eivät olleet sanoneet
passiivi sanottiin ei sanottu passiivi oli sanottu ei ollut sanottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sanoisin en sanoisi minä olisin sanonut en olisi sanonut
sinä sanoisit et sanoisi sinä olisit sanonut et olisi sanonut
hän sanoisi ei sanoisi hän olisi sanonut ei olisi sanonut
me sanoisimme emme sanoisi me olisimme sanoneet emme olisi sanoneet
te
Te
sanoisitte
-"-
ette sanoisi
-"-
te
Te
olisitte sanoneet
olisitte sanonut
ette olisi sanoneet
ette olisi sanonut
he sanoisivat eivät sanoisi he olisivat sanoneet eivät olisi sanoneet
passiivi sanottaisiin ei sanottaisi passiivi olisi sanottu ei olisi sanottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sanonen en sanone minä lienen sanonut en liene sanonut
sinä sanonet et sanone sinä lienet sanonut et liene sanonut
hän sanonee ei sanone hän lienee sanonut ei liene sanonut
me sanonemme emme sanone me lienemme sanoneet emme liene sanoneet
te
Te
sanonette
-"-
ette sanone
-"-
te
Te
lienette sanoneet
lienette sanonut
ette liene sanoneet
ette liene sanonut
he sanonevat eivät sanone he lienevät sanoneet eivät liene sanoneet
passiivi sanottaneen ei sanottane passiivi lienee sanottu ei liene sanottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sano älä sano sinä
hän sanokoon älköön sanoko hän olkoon sanonut älköön olko sanonut
me sanokaamme älkäämme sanoko me
te
Te
sanokaa
-"-
älkää sanoko
-"-
te
Te
he sanokoot älkööt sanoko he olkoot sanoneet älkööt olko sanoneet
passiivi sanottakoon älköön sanottako passiivi olkoon sanottu älköön olko sanottu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sanoa preesens sanova sanottava
pitkä 1. sanoakseen1 perfekti sanonut sanottu
2. inessiivi sanoessa2 sanottaessa agentti sanoma4
instruktiivi sanoen kielteinen agentti sanomaton
3. inessiivi sanomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sanomasta
illatiivi sanomaan
adessiivi sanomalla
abessiivi sanomatta
instruktiivi sanoman sanottaman
4. sanominen
5 sanomaisillaan3