Liite:Verbitaivutus/suomi/sauvoa

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sauvon en sauvo minä olen sauvonut en ole sauvonut
sinä sauvot et sauvo sinä olet sauvonut et ole sauvonut
hän sauvoo ei sauvo hän on sauvonut ei ole sauvonut
me sauvomme emme sauvo me olemme sauvoneet emme ole sauvoneet
te
Te
sauvotte
-"-
ette sauvo
-"-
te
Te
olette sauvoneet
olette sauvonut
ette ole sauvoneet
ette ole sauvonut
he sauvovat eivät sauvo he ovat sauvoneet eivät ole sauvoneet
passiivi sauvotaan ei sauvota passiivi on sauvottu ei ole sauvottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sauvoin en sauvonut minä olin sauvonut en ollut sauvonut
sinä sauvoit et sauvonut sinä olit sauvonut et ollut sauvonut
hän sauvoi ei sauvonut hän oli sauvonut ei ollut sauvonut
me sauvoimme emme sauvoneet me olimme sauvoneet emme olleet sauvoneet
te
Te
sauvoitte
-"-
ette sauvoneet
ette sauvonut
te
Te
olitte sauvoneet
olitte sauvonut
ette olleet sauvoneet
ette olleet sauvonut
he sauvoivat eivät sauvoneet he olivat sauvoneet eivät olleet sauvoneet
passiivi sauvottiin ei sauvottu passiivi oli sauvottu ei ollut sauvottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sauvoisin en sauvoisi minä olisin sauvonut en olisi sauvonut
sinä sauvoisit et sauvoisi sinä olisit sauvonut et olisi sauvonut
hän sauvoisi ei sauvoisi hän olisi sauvonut ei olisi sauvonut
me sauvoisimme emme sauvoisi me olisimme sauvoneet emme olisi sauvoneet
te
Te
sauvoisitte
-"-
ette sauvoisi
-"-
te
Te
olisitte sauvoneet
olisitte sauvonut
ette olisi sauvoneet
ette olisi sauvonut
he sauvoisivat eivät sauvoisi he olisivat sauvoneet eivät olisi sauvoneet
passiivi sauvottaisiin ei sauvottaisi passiivi olisi sauvottu ei olisi sauvottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sauvonen en sauvone minä lienen sauvonut en liene sauvonut
sinä sauvonet et sauvone sinä lienet sauvonut et liene sauvonut
hän sauvonee ei sauvone hän lienee sauvonut ei liene sauvonut
me sauvonemme emme sauvone me lienemme sauvoneet emme liene sauvoneet
te
Te
sauvonette
-"-
ette sauvone
-"-
te
Te
lienette sauvoneet
lienette sauvonut
ette liene sauvoneet
ette liene sauvonut
he sauvonevat eivät sauvone he lienevät sauvoneet eivät liene sauvoneet
passiivi sauvottaneen ei sauvottane passiivi lienee sauvottu ei liene sauvottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sauvo älä sauvo sinä
hän sauvokoon älköön sauvoko hän olkoon sauvonut älköön olko sauvonut
me sauvokaamme älkäämme sauvoko me
te
Te
sauvokaa
-"-
älkää sauvoko
-"-
te
Te
he sauvokoot älkööt sauvoko he olkoot sauvoneet älkööt olko sauvoneet
passiivi sauvottakoon älköön sauvottako passiivi olkoon sauvottu älköön olko sauvottu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sauvoa preesens sauvova sauvottava
pitkä 1. sauvoakseen1 perfekti sauvonut sauvottu
2. inessiivi sauvoessa2 sauvottaessa agentti sauvoma4
instruktiivi sauvoen kielteinen agentti sauvomaton
3. inessiivi sauvomassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sauvomasta
illatiivi sauvomaan
adessiivi sauvomalla
abessiivi sauvomatta
instruktiivi sauvoman sauvottaman
4. nominatiivi sauvominen
partitiivi sauvomista
5 sauvomaisillaan3