Liite:Verbitaivutus/suomi/sovittaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo sovita-
vahva vokaalivartalo sovitta-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sovitan en sovita minä olen sovittanut en ole sovittanut
sinä sovitat et sovita sinä olet sovittanut et ole sovittanut
hän sovittaa ei sovita hän on sovittanut ei ole sovittanut
me sovitamme emme sovita me olemme sovittaneet emme ole sovittaneet
te
Te
sovitatte
-"-
ette sovita
-"-
te
Te
olette sovittaneet
olette sovittanut
ette ole sovittaneet
ette ole sovittanut
he sovittavat eivät sovita he ovat sovittaneet eivät ole sovittaneet
passiivi sovitetaan ei soviteta passiivi on sovitettu ei ole sovitettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sovitin en sovittanut minä olin sovittanut en ollut sovittanut
sinä sovitit et sovittanut sinä olit sovittanut et ollut sovittanut
hän sovitti ei sovittanut hän oli sovittanut ei ollut sovittanut
me sovitimme emme sovittaneet me olimme sovittaneet emme olleet sovittaneet
te
Te
sovititte
-"-
ette sovittaneet
ette sovittanut
te
Te
olitte sovittaneet
olitte sovittanut
ette olleet sovittaneet
ette olleet sovittanut
he sovittivat eivät sovittaneet he olivat sovittaneet eivät olleet sovittaneet
passiivi sovitettiin ei sovitettu passiivi oli sovitettu ei ollut sovitettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sovittaisin en sovittaisi minä olisin sovittanut en olisi sovittanut
sinä sovittaisit et sovittaisi sinä olisit sovittanut et olisi sovittanut
hän sovittaisi ei sovittaisi hän olisi sovittanut ei olisi sovittanut
me sovittaisimme emme sovittaisi me olisimme sovittaneet emme olisi sovittaneet
te
Te
sovittaisitte
-"-
ette sovittaisi
-"-
te
Te
olisitte sovittaneet
olisitte sovittanut
ette olisi sovittaneet
ette olisi sovittanut
he sovittaisivat eivät sovittaisi he olisivat sovittaneet eivät olisi sovittaneet
passiivi sovitettaisiin ei sovitettaisi passiivi olisi sovitettu ei olisi sovitettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä sovittanen en sovittane minä lienen sovittanut en liene sovittanut
sinä sovittanet et sovittane sinä lienet sovittanut et liene sovittanut
hän sovittanee ei sovittane hän lienee sovittanut ei liene sovittanut
me sovittanemme emme sovittane me lienemme sovittaneet emme liene sovittaneet
te
Te
sovittanette
-"-
ette sovittane
-"-
te
Te
lienette sovittaneet
lienette sovittanut
ette liene sovittaneet
ette liene sovittanut
he sovittanevat eivät sovittane he lienevät sovittaneet eivät liene sovittaneet
passiivi sovitettaneen ei sovitettane passiivi lienee sovitettu ei liene sovitettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä sovita älä sovita sinä
hän sovittakoon älköön sovittako hän olkoon sovittanut älköön olko sovittanut
me sovittakaamme älkäämme sovittako me
te
Te
sovittakaa
-"-
älkää sovittako
-"-
te
Te
he sovittakoot älkööt sovittako he olkoot sovittaneet älkööt olko sovittaneet
passiivi sovitettakoon älköön sovitettako passiivi olkoon sovitettu älköön olko sovitettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. sovittaa preesens sovittava sovitettava
pitkä 1. sovittaakseen1 perfekti sovittanut sovitettu
2. inessiivi sovittaessa2 sovitettaessa agentti sovittama4
instruktiivi sovittaen kielteinen agentti sovittamaton
3. inessiivi sovittamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi sovittamasta
illatiivi sovittamaan
adessiivi sovittamalla
abessiivi sovittamatta
instruktiivi sovittaman sovitettaman
4. sovittaminen
5 sovittamaisillaan3