Liite:Verbitaivutus/suomi/taitaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo taida-
vahva vokaalivartalo taita-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot Muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä taidan en taida minä olen taitanut
tainnut
en ole taitanut
tainnut
sinä taidat et taida sinä olet taitanut
tainnut
et ole taitanut
tainnut
hän taitaa ei taida hän on taitanut
tainnut
ei ole taitanut
tainnut
me taidamme emme taida me olemme taitaneet
tainneet
emme ole taitaneet
tainneet
te
Te
taidatte
-"-
ette taida
-"-
te
Te
olette taitaneet
tainneet
olette taitanut
tainnut
ette ole taitaneet
tainneet
ette ole taitanut
tainnut
he taitavat eivät taida he ovat taitaneet
tainneet
eivät ole taitaneet
tainneet
passiivi taidetaan ei taideta passiivi on taidettu
(taittu)
ei ole taidettu
(taittu)
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä taisin en taitanut
tainnut
minä olin taitanut
tainnut
en ollut taitanut
tainnut
sinä taisit et taitanut
tainnut
sinä olit taitanut
tainnut
et ollut taitanut
tainnut
hän taisi ei taitanut
tainnut
hän oli taitanut
tainnut
ei ollut taitanut
tainnut
me taisimme emme taitaneet
tainneet
me olimme taitaneet
tainneet
emme olleet taitaneet
tainneet
te
Te
taisitte
-"-
ette taitaneet
tainneet
ette taitanut
tainnut
te
Te
olitte taitaneet
tainneet
olitte taitanut
tainnut
ette olleet taitaneet
tainneet
ette olleet taitanut
tainnut
he taisivat eivät taitaneet
tainneet
he olivat taitaneet
tainneet
eivät olleet taitaneet
tainneet
passiivi taidettiin
taittiin
ei taidettu
(taittu)
passiivi oli taidettu
(taittu)
ei ollut taidettu
(taittu)
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä taitaisin en taitaisi minä olisin taitanut
tainnut
en olisi taitanut
tainnut
sinä taitaisit et taitaisi sinä olisit taitanut
tainnut
et olisi taitanut
tainnut
hän taitaisi ei taitaisi hän olisi taitanut
tainnut
ei olisi taitanut
tainnut
me taitaisimme emme taitaisi me olisimme taitaneet
tainneet
emme olisi taitaneet
tainneet
te
Te
taitaisitte
-"-
ette taitaisi
-"-
te
Te
olisitte taitaneet
tainneet
olisitte taitanut
tainnut
ette olisi taitaneet
tainneet
ette olisi taitanut
tainnut
he taitaisivat eivät taitaisi he olisivat taitaneet
tainneet
eivät olisi taitaneet
tainneet
passiivi taidettaisiin
(taittaisiin)
ei taidettaisi
(taittaisi)
passiivi olisi taidettu
(taittu)
ei olisi taidettu
(taittu)
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä taitanen
tainnen
en taitane
tainne
minä lienen taitanut
tainnut
en liene taitanut
tainnut
sinä taitanet
tainnet
et taitane
tainne
sinä lienet taitanut
tainnut
et liene taitanut
tainnut
hän taitanee
tainnee
ei taitane
tainne
hän lienee taitanut
tainnut
ei liene taitanut
tainnut
me taitanemme
tainnemme
emme taitane
tainne
me lienemme taitaneet
tainneet
emme liene taitaneet
tainneet
te
Te
taitanette
tainnette
-"-
ette taitane
tainne
-"-
te
Te
lienette taitaneet
tainneet
lienette taitanut
tainnut
ette liene taitaneet
tainneet
ette liene taitanut
tainnut
he taitanevat
tainnevat
eivät taitane
tainne
he lienevät taitaneet
tainneet
eivät liene taitaneet
tainneet
passiivi taidettaneen
(taittaneen)
ei taidettane
(taittane)
passiivi lienee taidettu
(taittu)
ei liene taidettu
(taittu)
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä taida älä taida sinä
hän taitakoon älköön taitako hän olkoon taitanut
tainnut
älköön olko taitanut
tainnut
me taitakaamme älkäämme taitako me
te
Te
taitakaa
-"-
älkää taitako
-"-
te
Te
he taitakoot älkööt taitako he olkoot taitaneet
tainneet
älkööt olko taitaneet
tainneet
passiivi taidettakoon
(taittakoon)
älköön taittako
(taidettako)
passiivi olkoon taidettu
(taittu)
älköön olko taidettu
(taittu)

Nominaalimuodot Muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. taitaa preesens taitava taidettava
taittava
pitkä 1. taitaakseen1 perfekti taitanut
tainnut
taidettu
(taittu)
2. inessiivi taitaessa2 taidettaessa agentti taitama4
instruktiivi taitaen kielteinen agentti taitamaton
3. inessiivi taitamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi taitamasta
illatiivi taitamaan
adessiivi taitamalla
abessiivi taitamatta
instruktiivi taitaman taidettaman
4. taitaminen
5 taitamaisillaan3