Liite:Verbitaivutus/suomi/tuntea

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo tunne-
vahva vokaalivartalo tunte-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tunnen en tunne minä olen tuntenut en ole tuntenut
sinä tunnet et tunne sinä olet tuntenut et ole tuntenut
hän tuntee ei tunne hän on tuntenut ei ole tuntenut
me tunnemme emme tunne me olemme tunteneet emme ole tunteneet
te
Te
tunnette
-"-
ette tunne
-"-
te
Te
olette tunteneet
olette tuntenut
ette ole tunteneet
ette ole tuntenut
he tuntevat eivät tunne he ovat tunteneet eivät ole tunteneet
passiivi tunnetaan ei tunneta passiivi on tunnettu ei ole tunnettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tunsin en tuntenut minä olin tuntenut en ollut tuntenut
sinä tunsit et tuntenut sinä olit tuntenut et ollut tuntenut
hän tunsi ei tuntenut hän oli tuntenut ei ollut tuntenut
me tunsimme emme tunteneet me olimme tunteneet emme olleet tunteneet
te
Te
tunsitte
-"-
ette tunteneet
ette tuntenut
te
Te
olitte tunteneet
olitte tuntenut
ette olleet tunteneet
ette olleet tuntenut
he tunsivat eivät tunteneet he olivat tunteneet eivät olleet tunteneet
passiivi tunnettiin ei tunnettu passiivi oli tunnettu ei ollut tunnettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tuntisin en tuntisi minä olisin tuntenut en olisi tuntenut
sinä tuntisit et tuntisi sinä olisit tuntenut et olisi tuntenut
hän tuntisi ei tuntisi hän olisi tuntenut ei olisi tuntenut
me tuntisimme emme tuntisi me olisimme tunteneet emme olisi tunteneet
te
Te
tuntisitte
-"-
ette tuntisi
-"-
te
Te
olisitte tunteneet
olisitte tuntenut
ette olisi tunteneet
ette olisi tuntenut
he tuntisivat eivät tuntisi he olisivat tunteneet eivät olisi tunteneet
passiivi tunnettaisiin ei tunnettaisi passiivi olisi tunnettu ei olisi tunnettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä tuntenen en tuntene minä lienen tuntenut en liene tuntenut
sinä tuntenet et tuntene sinä lienet tuntenut et liene tuntenut
hän tuntenee ei tuntene hän lienee tuntenut ei liene tuntenut
me tuntenemme emme tuntene me lienemme tunteneet emme liene tunteneet
te
Te
tuntenette
-"-
ette tuntene
-"-
te
Te
lienette tunteneet
lienette tuntenut
ette liene tunteneet
ette liene tuntenut
he tuntenevat eivät tuntene he lienevät tunteneet eivät liene tunteneet
passiivi tunnettaneen ei tunnettane passiivi lienee tunnettu ei liene tunnettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä tunne älä tunne sinä
hän tuntekoon älköön tunteko hän olkoon tuntenut älköön olko tuntenut
me tuntekaamme älkäämme tunteko me
te
Te
tuntekaa
-"-
älkää tunteko
-"-
te
Te
he tuntekoot älkööt tunteko he olkoot tunteneet älkööt olko tunteneet
passiivi tunnettakoon älköön tunnettako passiivi olkoon tunnettu älköön olko tunnettu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. tuntea preesens tunteva tunnettava
pitkä 1. tunteakseen1 perfekti tuntenut tunnettu
2. inessiivi tuntiessa2 tunnettaessa agentti tuntema4
instruktiivi tuntien kielteinen agentti tuntematon
3. inessiivi tuntemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi tuntemasta
illatiivi tuntemaan
adessiivi tuntemalla
abessiivi tuntematta
instruktiivi tunteman tunnettaman
4. tunteminen
5 tuntemaisillaan3