Liite:Verbitaivutus/suomi/värittää

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä väritän en väritä minä olen värittänyt en ole värittänyt
sinä värität et väritä sinä olet värittänyt et ole värittänyt
hän värittää ei väritä hän on värittänyt ei ole värittänyt
me väritämme emme väritä me olemme värittäneet emme ole värittäneet
te
Te
väritätte
-"-
ette väritä
-"-
te
Te
olette värittäneet
olette värittänyt
ette ole värittäneet
ette ole värittänyt
he värittävät eivät väritä he ovat värittäneet eivät ole värittäneet
passiivi väritetään ei väritetä passiivi on väritetty ei ole väritetty
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä väritin en värittänyt minä olin värittänyt en ollut värittänyt
sinä väritit et värittänyt sinä olit värittänyt et ollut värittänyt
hän väritti ei värittänyt hän oli värittänyt ei ollut värittänyt
me väritimme emme värittäneet me olimme värittäneet emme olleet värittäneet
te
Te
värititte
-"-
ette värittäneet
ette värittänyt
te
Te
olitte värittäneet
olitte värittänyt
ette olleet värittäneet
ette olleet värittänyt
he värittivät eivät värittäneet he olivat värittäneet eivät olleet värittäneet
passiivi väritettiin ei väritetty passiivi oli väritetty ei ollut väritetty
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä värittäisin en värittäisi minä olisin värittänyt en olisi värittänyt
sinä värittäisit et värittäisi sinä olisit värittänyt et olisi värittänyt
hän värittäisi ei värittäisi hän olisi värittänyt ei olisi värittänyt
me värittäisimme emme värittäisi me olisimme värittäneet emme olisi värittäneet
te
Te
värittäisitte
-"-
ette värittäisi
-"-
te
Te
olisitte värittäneet
olisitte värittänyt
ette olisi värittäneet
ette olisi värittänyt
he värittäisivät eivät värittäisi he olisivat värittäneet eivät olisi värittäneet
passiivi väritettäisiin ei väritettäisi passiivi olisi väritetty ei olisi väritetty
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä värittänen en värittäne minä lienen värittänyt en liene värittänyt
sinä värittänet et värittäne sinä lienet värittänyt et liene värittänyt
hän värittänee ei värittäne hän lienee värittänyt ei liene värittänyt
me värittänemme emme värittäne me lienemme värittäneet emme liene värittäneet
te
Te
värittänette
-"-
ette värittäne
-"-
te
Te
lienette värittäneet
lienette värittänyt
ette liene värittäneet
ette liene värittänyt
he värittänevät eivät värittäne he lienevät värittäneet eivät liene värittäneet
passiivi väritettäneen ei väritettäne passiivi lienee väritetty ei liene väritetty
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä väritä älä väritä sinä
hän värittäköön älköön värittäkö hän olkoon värittänyt älköön olko värittänyt
me värittäkäämme älkäämme värittäkö me
te
Te
värittäkää
-"-
älkää värittäkö
-"-
te
Te
he värittäkööt älkööt värittäkö he olkoot värittäneet älkööt olko värittäneet
passiivi väritettäköön älköön väritettäkö passiivi olkoon väritetty älköön olko väritetty

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. värittää preesens värittävä väritettävä
pitkä 1. värittääkseen1 perfekti värittänyt väritetty
2. inessiivi värittäessä2 väritettäessä agentti värittämä4
instruktiivi värittäen kielteinen agentti värittämätön
3. inessiivi värittämässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi värittämästä
illatiivi värittämään
adessiivi värittämällä
abessiivi värittämättä
instruktiivi värittämän väritettämän
4. nominatiivi värittäminen
partitiivi värittämistä
5 värittämäisillään3