Liite:Verbitaivutus/suomi/vaatia

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vaadi-
vahva vokaalivartalo vaati-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaadin en vaadi minä olen vaatinut en ole vaatinut
sinä vaadit et vaadi sinä olet vaatinut et ole vaatinut
hän vaatii ei vaadi hän on vaatinut ei ole vaatinut
me vaadimme emme vaadi me olemme vaatineet emme ole vaatineet
te
Te
vaaditte
-"-
ette vaadi
-"-
te
Te
olette vaatineet
olette vaatinut
ette ole vaatineet
ette ole vaatinut
he vaativat eivät vaadi he ovat vaatineet eivät ole vaatineet
passiivi vaaditaan ei vaadita passiivi on vaadittu ei ole vaadittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaadin en vaatinut minä olin vaatinut en ollut vaatinut
sinä vaadit et vaatinut sinä olit vaatinut et ollut vaatinut
hän vaati ei vaatinut hän oli vaatinut ei ollut vaatinut
me vaadimme emme vaatineet me olimme vaatineet emme olleet vaatineet
te
Te
vaaditte
-"-
ette vaatineet
ette vaatinut
te
Te
olitte vaatineet
olitte vaatinut
ette olleet vaatineet
ette olleet vaatinut
he vaativat eivät vaatineet he olivat vaatineet eivät olleet vaatineet
passiivi vaadittiin ei vaadittu passiivi oli vaadittu ei ollut vaadittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaatisin en vaatisi minä olisin vaatinut en olisi vaatinut
sinä vaatisit et vaatisi sinä olisit vaatinut et olisi vaatinut
hän vaatisi ei vaatisi hän olisi vaatinut ei olisi vaatinut
me vaatisimme emme vaatisi me olisimme vaatineet emme olisi vaatineet
te
Te
vaatisitte
-"-
ette vaatisi
-"-
te
Te
olisitte vaatineet
olisitte vaatinut
ette olisi vaatineet
ette olisi vaatinut
he vaatisivat eivät vaatisi he olisivat vaatineet eivät olisi vaatineet
passiivi vaadittaisiin ei vaadittaisi passiivi olisi vaadittu ei olisi vaadittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vaatinen en vaatine minä lienen vaatinut en liene vaatinut
sinä vaatinet et vaatine sinä lienet vaatinut et liene vaatinut
hän vaatinee ei vaatine hän lienee vaatinut ei liene vaatinut
me vaatinemme emme vaatine me lienemme vaatineet emme liene vaatineet
te
Te
vaatinette
-"-
ette vaatine
-"-
te
Te
lienette vaatineet
lienette vaatinut
ette liene vaatineet
ette liene vaatinut
he vaatinevat eivät vaatine he lienevät vaatineet eivät liene vaatineet
passiivi vaadittaneen ei vaadittane passiivi lienee vaadittu ei liene vaadittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vaadi älä vaadi sinä
hän vaatikoon älköön vaatiko hän olkoon vaatinut älköön olko vaatinut
me vaatikaamme älkäämme vaatiko me
te
Te
vaatikaa
-"-
älkää vaatiko
-"-
te
Te
he vaatikoot älkööt vaatiko he olkoot vaatineet älkööt olko vaatineet
passiivi vaadittakoon älköön vaadittako passiivi olkoon vaadittu älköön olko vaadittu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vaatia preesens vaativa vaadittava
pitkä 1. vaatiakseen1 perfekti vaatinut vaadittu
2. inessiivi vaatiessa2 vaadittaessa agentti vaatima4
instruktiivi vaatien kielteinen agentti vaatimaton
3. inessiivi vaatimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vaatimasta
illatiivi vaatimaan
adessiivi vaatimalla
abessiivi vaatimatta
instruktiivi vaatiman vaadittaman
4. nominatiivi vaatiminen
partitiivi vaatimista
5 vaatimaisillaan3