Liite:Verbitaivutus/suomi/vanheta

Vartalot
vokaalivartalo vanhene-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo vanhet-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vanhenen en vanhene minä olen vanhennut en ole vanhennut
sinä vanhenet et vanhene sinä olet vanhennut et ole vanhennut
hän vanhenee ei vanhene hän on vanhennut ei ole vanhennut
me vanhenemme emme vanhene me olemme vanhenneet emme ole vanhenneet
te
Te
vanhenette
-"-
ette vanhene
-"-
te
Te
olette vanhenneet
olette vanhennut
ette ole vanhenneet
ette ole vanhennut
he vanhenevat eivät vanhene he ovat vanhenneet eivät ole vanhenneet
passiivi vanhetaan ei vanheta passiivi on vanhettu ei ole vanhettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vanhenin en vanhennut minä olin vanhennut en ollut vanhennut
sinä vanhenit et vanhennut sinä olit vanhennut et ollut vanhennut
hän vanheni ei vanhennut hän oli vanhennut ei ollut vanhennut
me vanhenimme emme vanhenneet me olimme vanhenneet emme olleet vanhenneet
te
Te
vanhenitte
-"-
ette vanhenneet
ette vanhennut
te
Te
olitte vanhenneet
olitte vanhennut
ette olleet vanhenneet
ette olleet vanhennut
he vanhenivat eivät vanhenneet he olivat vanhenneet eivät olleet vanhenneet
passiivi vanhettiin ei vanhettu passiivi oli vanhettu ei ollut vanhettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vanhenisin en vanhenisi minä olisin vanhennut en olisi vanhennut
sinä vanhenisit et vanhenisi sinä olisit vanhennut et olisi vanhennut
hän vanhenisi ei vanhenisi hän olisi vanhennut ei olisi vanhennut
me vanhenisimme emme vanhenisi me olisimme vanhenneet emme olisi vanhenneet
te
Te
vanhenisitte
-"-
ette vanhenisi
-"-
te
Te
olisitte vanhenneet
olisitte vanhennut
ette olisi vanhenneet
ette olisi vanhennut
he vanhenisivat eivät vanhenisi he olisivat vanhenneet eivät olisi vanhenneet
passiivi vanhettaisiin ei vanhettaisi passiivi olisi vanhettu ei olisi vanhettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vanhennen en vanhenne minä lienen vanhennut en liene vanhennut
sinä vanhennet et vanhenne sinä lienet vanhennut et liene vanhennut
hän vanhennee ei vanhenne hän lienee vanhennut ei liene vanhennut
me vanhennemme emme vanhenne me lienemme vanhenneet emme liene vanhenneet
te
Te
vanhennette
-"-
ette vanhenne
-"-
te
Te
lienette vanhenneet
lienette vanhennut
ette liene vanhenneet
ette liene vanhennut
he vanhennevat eivät vanhenne he lienevät vanhenneet eivät liene vanhenneet
passiivi vanhettaneen ei vanhettane passiivi lienee vanhettu ei liene vanhettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vanhene älä vanhene sinä
hän vanhetkoon älköön vanhetko hän olkoon vanhennut älköön olko vanhennut
me vanhetkaamme älkäämme vanhetko me
te
Te
vanhetkaa
-"-
älkää vanhetko
-"-
te
Te
he vanhetkoot älkööt vanhetko he olkoot vanhenneet älkööt olko vanhenneet
passiivi vanhettakoon älköön vanhettako passiivi olkoon vanhettu älköön olko vanhettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vanheta preesens vanheneva vanhettava
pitkä 1. vanhetakseen1 perfekti vanhennut vanhettu
2. inessiivi vanhetessa2 vanhettaessa agentti vanhenema4
instruktiivi vanheten kielteinen agentti vanhenematon
3. inessiivi vanhenemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vanhenemasta
illatiivi vanhenemaan
adessiivi vanhenemalla
abessiivi vanhenematta
instruktiivi vanheneman vanhettaman
4. nominatiivi vanheneminen
partitiivi vanhenemista
5 vanhenemaisillaan3