Liite:Verbitaivutus/suomi/viedä

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vie-
vahva vokaalivartalo vie-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vien en vie minä olen vienyt en ole vienyt
sinä viet et vie sinä olet vienyt et ole vienyt
hän vie ei vie hän on vienyt ei ole vienyt
me viemme emme vie me olemme vieneet emme ole vieneet
te
Te
viette
-"-
ette vie
-"-
te
Te
olette vieneet
olette vienyt
ette ole vieneet
ette ole vienyt
he vievät eivät vie he ovat vieneet eivät ole vieneet
passiivi viedään ei viedä passiivi on viety ei ole viety
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vein en vienyt minä olin vienyt en ollut vienyt
sinä veit et vienyt sinä olit vienyt et ollut vienyt
hän vei ei vienyt hän oli vienyt ei ollut vienyt
me veimme emme vieneet me olimme vieneet emme olleet vieneet
te
Te
veitte
-"-
ette vieneet
ette vienyt
te
Te
olitte vieneet
olitte vienyt
ette olleet vieneet
ette olleet vienyt
he veivät eivät vieneet he olivat vieneet eivät olleet vieneet
passiivi vietiin ei viety passiivi oli viety ei ollut viety
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä veisin en veisi minä olisin vienyt en olisi vienyt
sinä veisit et veisi sinä olisit vienyt et olisi vienyt
hän veisi ei veisi hän olisi vienyt ei olisi vienyt
me veisimme emme veisi me olisimme vieneet emme olisi vieneet
te
Te
veisitte
-"-
ette veisi
-"-
te
Te
olisitte vieneet
olisitte vienyt
ette olisi vieneet
ette olisi vienyt
he veisivät eivät veisi he olisivat vieneet eivät olisi vieneet
passiivi vietäisiin ei vietäisi passiivi olisi viety ei olisi viety
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vienen en viene minä lienen vienyt en liene vienyt
sinä vienet et viene sinä lienet vienyt et liene vienyt
hän vienee ei viene hän lienee vienyt ei liene vienyt
me vienemme emme viene me lienemme vieneet emme liene vieneet
te
Te
vienette
-"-
ette viene
-"-
te
Te
lienette vieneet
lienette vienyt
ette liene vieneet
ette liene vienyt
he vienevät eivät viene he lienevät vieneet eivät liene vieneet
passiivi vietäneen ei vietäne passiivi lienee viety ei liene viety
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vie älä vie sinä
hän vieköön älköön viekö hän olkoon vienyt älköön olko vienyt
me viekäämme älkäämme viekö me
te
Te
viekää
-"-
älkää viekö
-"-
te
Te
he viekööt älkööt viekö he olkoot vieneet älkööt olko vieneet
passiivi vietäköön älköön vietäkö passiivi olkoon viety älköön olko viety

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. viedä preesens vievä vietävä
pitkä 1. viedäkseen1 perfekti vienyt viety
2. inessiivi viedessä2 vietäessä agentti viemä4
instruktiivi vieden kielteinen agentti viemätön
3. inessiivi viemässä 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi viemästä
illatiivi viemään
adessiivi viemällä
abessiivi viemättä
instruktiivi viemän vietämän
4. vieminen
5 viemäisillään3