Liite:Verbitaivutus/suomi/vilkuttaa

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo vilkuta-
vahva vokaalivartalo vilkutta-
konsonanttivartalo -

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkutan en vilkuta minä olen vilkuttanut en ole vilkuttanut
sinä vilkutat et vilkuta sinä olet vilkuttanut et ole vilkuttanut
hän vilkuttaa ei vilkuta hän on vilkuttanut ei ole vilkuttanut
me vilkutamme emme vilkuta me olemme vilkuttaneet emme ole vilkuttaneet
te
Te
vilkutatte
-"-
ette vilkuta
-"-
te
Te
olette vilkuttaneet
olette vilkuttanut
ette ole vilkuttaneet
ette ole vilkuttanut
he vilkuttavat eivät vilkuta he ovat vilkuttaneet eivät ole vilkuttaneet
passiivi vilkutetaan ei vilkuteta passiivi on vilkutettu ei ole vilkutettu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkutin en vilkuttanut minä olin vilkuttanut en ollut vilkuttanut
sinä vilkutit et vilkuttanut sinä olit vilkuttanut et ollut vilkuttanut
hän vilkutti ei vilkuttanut hän oli vilkuttanut ei ollut vilkuttanut
me vilkutimme emme vilkuttaneet me olimme vilkuttaneet emme olleet vilkuttaneet
te
Te
vilkutitte
-"-
ette vilkuttaneet
ette vilkuttanut
te
Te
olitte vilkuttaneet
olitte vilkuttanut
ette olleet vilkuttaneet
ette olleet vilkuttanut
he vilkuttivat eivät vilkuttaneet he olivat vilkuttaneet eivät olleet vilkuttaneet
passiivi vilkutettiin ei vilkutettu passiivi oli vilkutettu ei ollut vilkutettu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkuttaisin en vilkuttaisi minä olisin vilkuttanut en olisi vilkuttanut
sinä vilkuttaisit et vilkuttaisi sinä olisit vilkuttanut et olisi vilkuttanut
hän vilkuttaisi ei vilkuttaisi hän olisi vilkuttanut ei olisi vilkuttanut
me vilkuttaisimme emme vilkuttaisi me olisimme vilkuttaneet emme olisi vilkuttaneet
te
Te
vilkuttaisitte
-"-
ette vilkuttaisi
-"-
te
Te
olisitte vilkuttaneet
olisitte vilkuttanut
ette olisi vilkuttaneet
ette olisi vilkuttanut
he vilkuttaisivat eivät vilkuttaisi he olisivat vilkuttaneet eivät olisi vilkuttaneet
passiivi vilkutettaisiin ei vilkutettaisi passiivi olisi vilkutettu ei olisi vilkutettu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä vilkuttanen en vilkuttane minä lienen vilkuttanut en liene vilkuttanut
sinä vilkuttanet et vilkuttane sinä lienet vilkuttanut et liene vilkuttanut
hän vilkuttanee ei vilkuttane hän lienee vilkuttanut ei liene vilkuttanut
me vilkuttanemme emme vilkuttane me lienemme vilkuttaneet emme liene vilkuttaneet
te
Te
vilkuttanette
-"-
ette vilkuttane
-"-
te
Te
lienette vilkuttaneet
lienette vilkuttanut
ette liene vilkuttaneet
ette liene vilkuttanut
he vilkuttanevat eivät vilkuttane he lienevät vilkuttaneet eivät liene vilkuttaneet
passiivi vilkutettaneen ei vilkutettane passiivi lienee vilkutettu ei liene vilkutettu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä vilkuta älä vilkuta sinä
hän vilkuttakoon älköön vilkuttako hän olkoon vilkuttanut älköön olko vilkuttanut
me vilkuttakaamme älkäämme vilkuttako me
te
Te
vilkuttakaa
-"-
älkää vilkuttako
-"-
te
Te
he vilkuttakoot älkööt vilkuttako he olkoot vilkuttaneet älkööt olko vilkuttaneet
passiivi vilkutettakoon älköön vilkutettako passiivi olkoon vilkutettu älköön olko vilkutettu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. vilkuttaa preesens vilkuttava vilkutettava
pitkä 1. vilkuttaakseen1 perfekti vilkuttanut vilkutettu
2. inessiivi vilkuttaessa2 vilkutettaessa agentti vilkuttama4
instruktiivi vilkuttaen kielteinen agentti vilkuttamaton
3. inessiivi vilkuttamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi vilkuttamasta
illatiivi vilkuttamaan
adessiivi vilkuttamalla
abessiivi vilkuttamatta
instruktiivi vilkuttaman vilkutettaman
4. nominatiivi vilkuttaminen
partitiivi vilkuttamista
5 vilkuttamaisillaan3