Katso myös: an, an-, aN, án, , ån, än, -än

Suomi muokkaa

Suffiksi muokkaa

-an

  1. a-loppuisten sanojen yksikön illatiivin sijapääte
    laiva + -an = laivaan
  2. (possessiivinen) -nsa-liitteen muunnos, kts. huomautukset

Huomautukset muokkaa

  • Kun omistusliite -nsa liitetään substantiiviin, joka on yksikön tai monikon inessiivissä, elatiivissa, allatiivissa, adessiivissa, ablatiivissa, translatiivissa, essiivissä tai abessiivissa, monikon partitiivissa tai komitatiivissa tai yksikön yhteen a-kirjaimeen loppuvassa partitiivissa, liitteen s- ja a-kirjaimet jätetään usein liitteestä pois, jolloin sanan taivutuspäätteen omistusliitteen n-kirjainta seuraava viimeinen a- tai e-kirjain kahdentuu ja jolloin liitteeksi jää -an tai -en. Kirjakielessä hyväksytään sekä pidempi muoto että lyhyempi muoto (vrt. -nsä ja -än). Sama ilmiö on hyvin yleinen lauseenvastikkeissa käytettävissä verbin nominaalimuodoissa (laittaessansa ruokaa, vrt. laittaessaan ruokaa) ja predikatiiviadverbiaaleissa (huolissansa, vrt. huolissaan; tosissansa vrt. tosissaan).