Katso myös: -en-, en, , , én

Suffiksi

muokkaa

-en

 1. i-loppuisten, luokissa 7, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 taipuvien nominien yksikön illatiivin sijapääte
  (7) ovi, ove|n + -en > oveen
  (23) tiili, tiile|n + -en > tiileen
  (24) uni, une|n + -en > uneen
  (25) toimi, toime|n + -en > toimeen
  (26) pieni, piene|n + -en > pieneen
  (27) käsi, käde|n, käte- + -en > käteen
  (28) kynsi, kynne|n, kynte- + -en > kynteen
  (29) lapsi, lapse|n + -en > lapseen
  (30) veitsi, veitse|n + -en > veitseen
  (31) kaksi, kahde|n, kahte- + -en > kahteen
 2. konsonanttiloppuisten, luokissa 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ja 49 taipuvien nominien yksikön illatiivin sijapääte
  (32) sisar, sisare|n + -en > sisareen
  (33) kytkin, kytkime|n + -en > kytkimeen
  (38) nainen, naise|n + -en > naiseen
  (39) vastaus, vastaukse|n + -en > vastaukseen
  (40) kalleus, kalleude|n, kalleute- + -en > kalleuteen
  (41) vieras, vieraa|n + -se- + -en > vieraaseen
  (42) mies, miehe|n + -en > mieheen
  (43) ohut, ohue|n + -en > ohueen
  (44) kevät, kevää|n + -se- + -en > kevääseen
  (45) kahdeksas, kahdeksanne|n, kahdeksante- + -en > kahdeksanteen
  (46) tuhat, tuhanne|n, tuhante- + -en > tuhanteen
  (47) kuollut, kuollee|n + -se- + -en > kuolleeseen
  (48) hame, hamee|n + -se- + -en > hameeseen
  (49)
  a) askel, askele|n + -en > *askeleen (harvinainen, korvataan erittäin usein alla olevalla rinnakkaismuodolla)
  b) askele, askelee|n + -se- + -en > askeleeseen
 3. e-loppuisten, luokassa 8 taipuvien, ilman jäännöslopuketta lausuttavien (huoneko?, /huonekːo/, "huonekko") nominien yksikön illatiivin sijapääte
  nalle + -en = nalleen
 4. (possessiivinen) -nsa-/-nsä-liitteen muunnos, kts. huomautukset

Huomautukset

muokkaa
 • Kun omistusliite -nsa/-nsä liitetään substantiiviin, joka on yksikön tai monikon allatiivissa tai translatiivissa tai monikon komitatiivissa, liitteen s- ja a/ä-kirjaimet jätetään usein liitteestä pois ja sanan taivutuspäätteen viimeinen e-kirjain kahdentuu ja jolloin omistusliitteeksi muodostuu -en. Kirjakielessä hyväksytään sekä pidempi muoto että lyhyempi muoto. Ilmiö on hyvin yleinen lauseenvastikkeissa käytettävissä verbin nominaalimuodoissa (tehdäksensä ruokaa, vrt. tehdäkseen ruokaa) ja predikatiiviadverbiaaleissa (paikoillensa, vrt. paikoilleen).

Englanti

muokkaa

Suffiksi

muokkaa

-en

 1. johdin, jolla muodostetaan adjektiivista verbejä, jotka ilmaisevat adjektiivin kaltaiseksi muuttamista
  white 'valkoinen' → whiten 'valkaista'
 2. johdin, jolla muodostetaan adjektiivista verbejä, jotka ilmaisevat adjektiivin kaltaiseksi muuttumista; -stua/-styä
  bright 'kirkas' → brighten 'kirkastua'