Katso myös: -an, an, an-, aN, án, , ån, än

Suffiksi

muokkaa

-än

  1. ä-loppuisten nominien illatiivin sijapääte
    päivä + -änpäivään
  2. (possessiivinen) -nsä-liitteen muunnos, kts. huomautukset

Huomautukset

muokkaa
  • Kun omistusliite -nsä liitetään substantiiviin, joka on yksikön tai monikon inessiivissä, elatiivissa, allatiivissa, adessiivissa, ablatiivissa, translatiivissa, essiivissä tai abessiivissa, monikon partitiivissa tai komitatiivissa tai yksikön yhteen ä-kirjaimeen loppuvassa partitiivissa, liitteen s- ja ä-kirjaimet jätetään usein liitteestä pois, jolloin sanan taivutuspäätteen omistusliitteen n-kirjainta seuraava viimeinen ä- tai e-kirjain kahdentuu ja jolloin liitteeksi jää -än tai -en. Kirjakielessä hyväksytään sekä pidempi muoto että lyhyempi muoto (vrt. -nsa ja -an). Sama ilmiö on hyvin yleinen lauseenvastikkeissa käytettävissä verbin nominaalimuodoissa (tehdessänsä ruokaa, vrt. tehdessään ruokaa) ja predikatiiviadverbiaaleissa (mielissänsä, vrt. mielissään).