Liite:Verbitaivutus/suomi/korvata

Vartalot
vokaalivartalo korvaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo korvat-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korvaan en korvaa minä olen korvannut en ole korvannut
sinä korvaat et korvaa sinä olet korvannut et ole korvannut
hän korvaa ei korvaa hän on korvannut ei ole korvannut
me korvaamme emme korvaa me olemme korvanneet emme ole korvanneet
te
Te
korvaatte
-"-
ette korvaa
-"-
te
Te
olette korvanneet
olette korvannut
ette ole korvanneet
ette ole korvannut
he korvaavat eivät korvaa he ovat korvanneet eivät ole korvanneet
passiivi korvataan ei korvata passiivi on korvattu ei ole korvattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korvasin en korvannut minä olin korvannut en ollut korvannut
sinä korvasit et korvannut sinä olit korvannut et ollut korvannut
hän korvasi ei korvannut hän oli korvannut ei ollut korvannut
me korvasimme emme korvanneet me olimme korvanneet emme olleet korvanneet
te
Te
korvasitte
-"-
ette korvanneet
ette korvannut
te
Te
olitte korvanneet
olitte korvannut
ette olleet korvanneet
ette olleet korvannut
he korvasivat eivät korvanneet he olivat korvanneet eivät olleet korvanneet
passiivi korvattiin ei korvattu passiivi oli korvattu ei ollut korvattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korvaisin en korvaisi minä olisin korvannut en olisi korvannut
sinä korvaisit et korvaisi sinä olisit korvannut et olisi korvannut
hän korvaisi ei korvaisi hän olisi korvannut ei olisi korvannut
me korvaisimme emme korvaisi me olisimme korvanneet emme olisi korvanneet
te
Te
korvaisitte
-"-
ette korvaisi
-"-
te
Te
olisitte korvanneet
olisitte korvannut
ette olisi korvanneet
ette olisi korvannut
he korvaisivat eivät korvaisi he olisivat korvanneet eivät olisi korvanneet
passiivi korvattaisiin ei korvattaisi passiivi olisi korvattu ei olisi korvattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä korvannen en korvanne minä lienen korvannut en liene korvannut
sinä korvannet et korvanne sinä lienet korvannut et liene korvannut
hän korvannee ei korvanne hän lienee korvannut ei liene korvannut
me korvannemme emme korvanne me lienemme korvanneet emme liene korvanneet
te
Te
korvannette
-"-
ette korvanne
-"-
te
Te
lienette korvanneet
lienette korvannut
ette liene korvanneet
ette liene korvannut
he korvannevat eivät korvanne he lienevät korvanneet eivät liene korvanneet
passiivi korvattaneen ei korvattane passiivi lienee korvattu ei liene korvattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä korvaa älä korvaa sinä
hän korvatkoon älköön korvatko hän olkoon korvannut älköön olko korvannut
me korvatkaamme älkäämme korvatko me
te
Te
korvatkaa
-"-
älkää korvatko
-"-
te
Te
he korvatkoot älkööt korvatko he olkoot korvanneet älkööt olko korvanneet
passiivi korvattakoon älköön korvattako passiivi olkoon korvattu älköön olko korvattu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. korvata preesens korvaava korvattava
pitkä 1. korvatakseen1 perfekti korvannut korvattu
2. inessiivi korvatessa2 korvattaessa agentti korvaama4
instruktiivi korvaten kielteinen agentti korvaamaton
3. inessiivi korvaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi korvaamasta
illatiivi korvaamaan
adessiivi korvaamalla
abessiivi korvaamatta
instruktiivi korvaaman korvattaman
4. korvaaminen
5 korvaamaisillaan3