Liite:Verbitaivutus/suomi/laantua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo laannu-
vahva vokaalivartalo laantu-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laannun en laannu minä olen laantunut en ole laantunut
sinä laannut et laannu sinä olet laantunut et ole laantunut
hän laantuu ei laannu hän on laantunut ei ole laantunut
me laannumme emme laannu me olemme laantuneet emme ole laantuneet
te
Te
laannutte
-"-
ette laannu
-"-
te
Te
olette laantuneet
olette laantunut
ette ole laantuneet
ette ole laantunut
he laantuvat eivät laannu he ovat laantuneet eivät ole laantuneet
passiivi laannutaan ei laannuta passiivi on laannuttu ei ole laannuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laannuin en laantunut minä olin laantunut en ollut laantunut
sinä laannuit et laantunut sinä olit laantunut et ollut laantunut
hän laantui ei laantunut hän oli laantunut ei ollut laantunut
me laannuimme emme laantuneet me olimme laantuneet emme olleet laantuneet
te
Te
laannuitte
-"-
ette laantuneet
ette laantunut
te
Te
olitte laantuneet
olitte laantunut
ette olleet laantuneet
ette olleet laantunut
he laantuivat eivät laantuneet he olivat laantuneet eivät olleet laantuneet
passiivi laannuttiin ei laannuttu passiivi oli laannuttu ei ollut laannuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laantuisin en laantuisi minä olisin laantunut en olisi laantunut
sinä laantuisit et laantuisi sinä olisit laantunut et olisi laantunut
hän laantuisi ei laantuisi hän olisi laantunut ei olisi laantunut
me laantuisimme emme laantuisi me olisimme laantuneet emme olisi laantuneet
te
Te
laantuisitte
-"-
ette laantuisi
-"-
te
Te
olisitte laantuneet
olisitte laantunut
ette olisi laantuneet
ette olisi laantunut
he laantuisivat eivät laantuisi he olisivat laantuneet eivät olisi laantuneet
passiivi laannuttaisiin ei laannuttaisi passiivi olisi laannuttu ei olisi laannuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä laantunen en laantune minä lienen laantunut en liene laantunut
sinä laantunet et laantune sinä lienet laantunut et liene laantunut
hän laantunee ei laantune hän lienee laantunut ei liene laantunut
me laantunemme emme laantune me lienemme laantuneet emme liene laantuneet
te
Te
laantunette
-"-
ette laantune
-"-
te
Te
lienette laantuneet
lienette laantunut
ette liene laantuneet
ette liene laantunut
he laantunevat eivät laantune he lienevät laantuneet eivät liene laantuneet
passiivi laannuttaneen ei laannuttane passiivi lienee laannuttu ei liene laannuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä laannu älä laannu sinä
hän laantukoon älköön laantuko hän olkoon laantunut älköön olko laantunut
me laantukaamme älkäämme laantuko me
te
Te
laantukaa
-"-
älkää laantuko
-"-
te
Te
he laantukoot älkööt laantuko he olkoot laantuneet älkööt olko laantuneet
passiivi laannuttakoon älköön laannuttako passiivi olkoon laannuttu älköön olko laannuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. laantua preesens laantuva laannuttava
pitkä 1. laantuakseen1 perfekti laantunut laannuttu
2. inessiivi laantuessa2 laannuttaessa agentti laantuma4
instruktiivi laantuen kielteinen agentti laantumaton
3. inessiivi laantumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi laantumasta
illatiivi laantumaan
adessiivi laantumalla
abessiivi laantumatta
instruktiivi laantuman laannuttaman
4. laantuminen
5 laantumaisillaan3