Liite:Verbitaivutus/suomi/loitota

Vartalot
vokaalivartalo loittone-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo loitot-

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loittonen en loittone minä olen loitonnut en ole loitonnut
sinä loittonet et loittone sinä olet loitonnut et ole loitonnut
hän loittonee ei loittone hän on loitonnut ei ole loitonnut
me loittonemme emme loittone me olemme loitonneet emme ole loitonneet
te
Te
loittonette
-"-
ette loittone
-"-
te
Te
olette loitonneet
olette loitonnut
ette ole loitonneet
ette ole loitonnut
he loittonevat eivät loittone he ovat loitonneet eivät ole loitonneet
passiivi loitotaan ei loitota passiivi on loitottu ei ole loitottu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loittonin en loitonnut minä olin loitonnut en ollut loitonnut
sinä loittonit et loitonnut sinä olit loitonnut et ollut loitonnut
hän loittoni ei loitonnut hän oli loitonnut ei ollut loitonnut
me loittonimme emme loitonneet me olimme loitonneet emme olleet loitonneet
te
Te
loittonitte
-"-
ette loitonneet
ette loitonnut
te
Te
olitte loitonneet
olitte loitonnut
ette olleet loitonneet
ette olleet loitonnut
he loittonivat eivät loitonneet he olivat loitonneet eivät olleet loitonneet
passiivi loitottiin ei loitottu passiivi oli loitottu ei ollut loitottu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loittonisin en loittonisi minä olisin loitonnut en olisi loitonnut
sinä loittonisit et loittonisi sinä olisit loitonnut et olisi loitonnut
hän loittonisi ei loittonisi hän olisi loitonnut ei olisi loitonnut
me loittonisimme emme loittonisi me olisimme loitonneet emme olisi loitonneet
te
Te
loittonisitte
-"-
ette loittonisi
-"-
te
Te
olisitte loitonneet
olisitte loitonnut
ette olisi loitonneet
ette olisi loitonnut
he loittonisivat eivät loittonisi he olisivat loitonneet eivät olisi loitonneet
passiivi loitottaisiin ei loitottaisi passiivi olisi loitottu ei olisi loitottu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä loitonnen en loitonne minä lienen loitonnut en liene loitonnut
sinä loitonnet et loitonne sinä lienet loitonnut et liene loitonnut
hän loitonnee ei loitonne hän lienee loitonnut ei liene loitonnut
me loitonnemme emme loitonne me lienemme loitonneet emme liene loitonneet
te
Te
loitonnette
-"-
ette loitonne
-"-
te
Te
lienette loitonneet
lienette loitonnut
ette liene loitonneet
ette liene loitonnut
he loitonnevat eivät loitonne he lienevät loitonneet eivät liene loitonneet
passiivi loitottaneen ei loitottane passiivi lienee loitottu ei liene loitottu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä loittone älä loittone sinä
hän loitotkoon älköön loitotko hän olkoon loitonnut älköön olko loitonnut
me loitotkaamme älkäämme loitotko me
te
Te
loitotkaa
-"-
älkää loitotko
-"-
te
Te
he loitotkoot älkööt loitotko he olkoot loitonneet älkööt olko loitonneet
passiivi loitottakoon älköön loitottako passiivi olkoon loitottu älköön olko loitottu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. loitota preesens loittoneva loitottava
pitkä 1. loitotakseen1 perfekti loitonnut loitottu
2. inessiivi loitotessa2 loitottaessa agentti loittonema4
instruktiivi loitoten kielteinen agentti loittonematon
3. inessiivi loittonemassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi loittonemasta
illatiivi loittonemaan
adessiivi loittonemalla
abessiivi loittonematta
instruktiivi loittoneman loitottaman
4. loittoneminen
5 loittonemaisillaan3