Liite:Verbitaivutus/suomi/luopua

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo luovu-
vahva vokaalivartalo luopu-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot

muokkaa
Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luovun en luovu minä olen luopunut en ole luopunut
sinä luovut et luovu sinä olet luopunut et ole luopunut
hän luopuu ei luovu hän on luopunut ei ole luopunut
me luovumme emme luovu me olemme luopuneet emme ole luopuneet
te
Te
luovutte
-"-
ette luovu
-"-
te
Te
olette luopuneet
olette luopunut
ette ole luopuneet
ette ole luopunut
he luopuvat eivät luovu he ovat luopuneet eivät ole luopuneet
passiivi luovutaan ei luovuta passiivi on luovuttu ei ole luovuttu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luovuin en luopunut minä olin luopunut en ollut luopunut
sinä luovuit et luopunut sinä olit luopunut et ollut luopunut
hän luopui ei luopunut hän oli luopunut ei ollut luopunut
me luovuimme emme luopuneet me olimme luopuneet emme olleet luopuneet
te
Te
luovuitte
-"-
ette luopuneet
ette luopunut
te
Te
olitte luopuneet
olitte luopunut
ette olleet luopuneet
ette olleet luopunut
he luopuivat eivät luopuneet he olivat luopuneet eivät olleet luopuneet
passiivi luovuttiin ei luovuttu passiivi oli luovuttu ei ollut luovuttu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luopuisin en luopuisi minä olisin luopunut en olisi luopunut
sinä luopuisit et luopuisi sinä olisit luopunut et olisi luopunut
hän luopuisi ei luopuisi hän olisi luopunut ei olisi luopunut
me luopuisimme emme luopuisi me olisimme luopuneet emme olisi luopuneet
te
Te
luopuisitte
-"-
ette luopuisi
-"-
te
Te
olisitte luopuneet
olisitte luopunut
ette olisi luopuneet
ette olisi luopunut
he luopuisivat eivät luopuisi he olisivat luopuneet eivät olisi luopuneet
passiivi luovuttaisiin ei luovuttaisi passiivi olisi luovuttu ei olisi luovuttu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä luopunen en luopune minä lienen luopunut en liene luopunut
sinä luopunet et luopune sinä lienet luopunut et liene luopunut
hän luopunee ei luopune hän lienee luopunut ei liene luopunut
me luopunemme emme luopune me lienemme luopuneet emme liene luopuneet
te
Te
luopunette
-"-
ette luopune
-"-
te
Te
lienette luopuneet
lienette luopunut
ette liene luopuneet
ette liene luopunut
he luopunevat eivät luopune he lienevät luopuneet eivät liene luopuneet
passiivi luovuttaneen ei luovuttane passiivi lienee luovuttu ei liene luovuttu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä luovu älä luovu sinä
hän luopukoon älköön luopuko hän olkoon luopunut älköön olko luopunut
me luopukaamme älkäämme luopuko me
te
Te
luopukaa
-"-
älkää luopuko
-"-
te
Te
he luopukoot älkööt luopuko he olkoot luopuneet älkööt olko luopuneet
passiivi luovuttakoon älköön luovuttako passiivi olkoon luovuttu älköön olko luovuttu

Nominaalimuodot

muokkaa
infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. luopua preesens luopuva luovuttava
pitkä 1. luopuakseen1 perfekti luopunut luovuttu
2. inessiivi luopuessa2 luovuttaessa agentti luopuma4
instruktiivi luopuen kielteinen agentti luopumaton
3. inessiivi luopumassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi luopumasta
illatiivi luopumaan
adessiivi luopumalla
abessiivi luopumatta
instruktiivi luopuman luovuttaman
4. luopuminen
5 luopumaisillaan3