Liite:Verbitaivutus/suomi/poikia

Vartalot
vokaalivartalo -
heikko vokaalivartalo poi'i-
vahva vokaalivartalo poiki-
konsonanttivartalo -

Persoonamuodot muokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poi'in en poi'i minä olen poikinut en ole poikinut
sinä poi'it et poi'i sinä olet poikinut et ole poikinut
hän poikii ei poi'i hän on poikinut ei ole poikinut
me poi'imme emme poi'i me olemme poikineet emme ole poikineet
te
Te
poi'itte
-"-
ette poi'i
-"-
te
Te
olette poikineet
olette poikinut
ette ole poikineet
ette ole poikinut
he poikivat eivät poi'i he ovat poikineet eivät ole poikineet
passiivi poi'itaan ei poi'ita passiivi on poi'ittu ei ole poi'ittu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poi'in en poikinut minä olin poikinut en ollut poikinut
sinä poi'it et poikinut sinä olit poikinut et ollut poikinut
hän poiki ei poikinut hän oli poikinut ei ollut poikinut
me poi'imme emme poikineet me olimme poikineet emme olleet poikineet
te
Te
poi'itte
-"-
ette poikineet
ette poikinut
te
Te
olitte poikineet
olitte poikinut
ette olleet poikineet
ette olleet poikinut
he poikivat eivät poikineet he olivat poikineet eivät olleet poikineet
passiivi poi'ittiin ei poi'ittu passiivi oli poi'ittu ei ollut poi'ittu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poikisin en poikisi minä olisin poikinut en olisi poikinut
sinä poikisit et poikisi sinä olisit poikinut et olisi poikinut
hän poikisi ei poikisi hän olisi poikinut ei olisi poikinut
me poikisimme emme poikisi me olisimme poikineet emme olisi poikineet
te
Te
poikisitte
-"-
ette poikisi
-"-
te
Te
olisitte poikineet
olisitte poikinut
ette olisi poikineet
ette olisi poikinut
he poikisivat eivät poikisi he olisivat poikineet eivät olisi poikineet
passiivi poi'ittaisiin ei poi'ittaisi passiivi olisi poi'ittu ei olisi poi'ittu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä poikinen en poikine minä lienen poikinut en liene poikinut
sinä poikinet et poikine sinä lienet poikinut et liene poikinut
hän poikinee ei poikine hän lienee poikinut ei liene poikinut
me poikinemme emme poikine me lienemme poikineet emme liene poikineet
te
Te
poikinette
-"-
ette poikine
-"-
te
Te
lienette poikineet
lienette poikinut
ette liene poikineet
ette liene poikinut
he poikinevat eivät poikine he lienevät poikineet eivät liene poikineet
passiivi poi'ittaneen ei poi'ittane passiivi lienee poi'ittu ei liene poi'ittu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä poi'i älä poi'i sinä
hän poikikoon älköön poikiko hän olkoon poikinut älköön olko poikinut
me poikikaamme älkäämme poikiko me
te
Te
poikikaa
-"-
älkää poikiko
-"-
te
Te
he poikikoot älkööt poikiko he olkoot poikineet älkööt olko poikineet
passiivi poi'ittakoon älköön poi'ittako passiivi olkoon poi'ittu älköön olko poi'ittu

Nominaalimuodot muokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. poikia preesens poikiva poi'ittava
pitkä 1. poikiakseen1 perfekti poikinut poi'ittu
2. inessiivi poikiessa2 poi'ittaessa agentti poikima4
instruktiivi poikien kielteinen agentti poikimaton
3. inessiivi poikimassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi poikimasta
illatiivi poikimaan
adessiivi poikimalla
abessiivi poikimatta
instruktiivi poikiman poi'ittaman
4. poikiminen
5 poikimaisillaan3