Liite:Verbitaivutus/suomi/puuhata

Vartalot
vokaalivartalo puuhaa-
heikko vokaalivartalo -
vahva vokaalivartalo -
konsonanttivartalo puuhat-

PersoonamuodotMuokkaa

Indikatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhaan en puuhaa minä olen puuhannut en ole puuhannut
sinä puuhaat et puuhaa sinä olet puuhannut et ole puuhannut
hän puuhaa ei puuhaa hän on puuhannut ei ole puuhannut
me puuhaamme emme puuhaa me olemme puuhanneet emme ole puuhanneet
te
Te
puuhaatte
-"-
ette puuhaa
-"-
te
Te
olette puuhanneet
olette puuhannut
ette ole puuhanneet
ette ole puuhannut
he puuhaavat eivät puuhaa he ovat puuhanneet eivät ole puuhanneet
passiivi puuhataan ei puuhata passiivi on puuhattu ei ole puuhattu
imperfekti pluskvamperfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhasin en puuhannut minä olin puuhannut en ollut puuhannut
sinä puuhasit et puuhannut sinä olit puuhannut et ollut puuhannut
hän puuhasi ei puuhannut hän oli puuhannut ei ollut puuhannut
me puuhasimme emme puuhanneet me olimme puuhanneet emme olleet puuhanneet
te
Te
puuhasitte
-"-
ette puuhanneet
ette puuhannut
te
Te
olitte puuhanneet
olitte puuhannut
ette olleet puuhanneet
ette olleet puuhannut
he puuhasivat eivät puuhanneet he olivat puuhanneet eivät olleet puuhanneet
passiivi puuhattiin ei puuhattu passiivi oli puuhattu ei ollut puuhattu
Konditionaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhaisin en puuhaisi minä olisin puuhannut en olisi puuhannut
sinä puuhaisit et puuhaisi sinä olisit puuhannut et olisi puuhannut
hän puuhaisi ei puuhaisi hän olisi puuhannut ei olisi puuhannut
me puuhaisimme emme puuhaisi me olisimme puuhanneet emme olisi puuhanneet
te
Te
puuhaisitte
-"-
ette puuhaisi
-"-
te
Te
olisitte puuhanneet
olisitte puuhannut
ette olisi puuhanneet
ette olisi puuhannut
he puuhaisivat eivät puuhaisi he olisivat puuhanneet eivät olisi puuhanneet
passiivi puuhattaisiin ei puuhattaisi passiivi olisi puuhattu ei olisi puuhattu
Potentiaali
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä puuhannen en puuhanne minä lienen puuhannut en liene puuhannut
sinä puuhannet et puuhanne sinä lienet puuhannut et liene puuhannut
hän puuhannee ei puuhanne hän lienee puuhannut ei liene puuhannut
me puuhannemme emme puuhanne me lienemme puuhanneet emme liene puuhanneet
te
Te
puuhannette
-"-
ette puuhanne
-"-
te
Te
lienette puuhanneet
lienette puuhannut
ette liene puuhanneet
ette liene puuhannut
he puuhannevat eivät puuhanne he lienevät puuhanneet eivät liene puuhanneet
passiivi puuhattaneen ei puuhattane passiivi lienee puuhattu ei liene puuhattu
Imperatiivi
preesens perfekti
persoona myönteinen kielteinen persoona myönteinen kielteinen
minä minä
sinä puuhaa älä puuhaa sinä
hän puuhatkoon älköön puuhatko hän olkoon puuhannut älköön olko puuhannut
me puuhatkaamme älkäämme puuhatko me
te
Te
puuhatkaa
-"-
älkää puuhatko
-"-
te
Te
he puuhatkoot älkööt puuhatko he olkoot puuhanneet älkööt olko puuhanneet
passiivi puuhattakoon älköön puuhattako passiivi olkoon puuhattu älköön olko puuhattu

NominaalimuodotMuokkaa

infinitiivit partisiipit
aktiivi passiivi aktiivi passiivi
1. puuhata preesens puuhaava puuhattava
pitkä 1. puuhatakseen1 perfekti puuhannut puuhattu
2. inessiivi puuhatessa2 puuhattaessa agentti puuhaama4
instruktiivi puuhaten kielteinen agentti puuhaamaton
3. inessiivi puuhaamassa 1) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto

2) voidaan käyttää omistusliitteen kanssa
3) käytetään vain omistusliitteen kanssa; tämä on yksikön ja monikon kolmannen persoonan muoto
4) käytetään vain transitiiviverbeistä kuten "tehdä", esim. "äidin tekemä ruoka"; ei intransitiiviverbeistä kuten "kuolla"

elatiivi puuhaamasta
illatiivi puuhaamaan
adessiivi puuhaamalla
abessiivi puuhaamatta
instruktiivi puuhaaman puuhattaman
4. nominatiivi puuhaaminen
partitiivi puuhaamista
5 puuhaamaisillaan3